MENU
Eppo Bruins over het nieuwe corona steunpakket: behoud banen

Eppo Bruins over het nieuwe corona steunpakket: behoud banen

29 aug

Door de crisis is er voor veel mensen op dit moment onzekerheid over hun baan of hun inkomen. Steeds meer gezinnen dreigen in de gevarenzone te komen als het gaat om schulden. De ChristenUnie is daarom blij dat het gelukt is om met een derde steunpakket weer fors in te zetten op behoud van banen voor werknemers en inkomensondersteuning voor ondernemers.

Vandaag presenteerde het kabinet het derde steunpakket voor het bedrijfsleven dat 1 oktober in gaat. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is dit derde pakket langlopend en ook weer massief in omvang. De economie heeft een flinke klap gekregen en het consumentenvertrouwen is nog niet hersteld. De afgelopen week werd bekend dat de economie van Nederland het in internationaal opzicht nog steeds goed doet en dat het aantal faillissementen nog relatief laag is. Economen zijn het erover eens dat de forse overheidssteun, die op korte termijn tot stand is gekomen bij het uitbreken van de crisis, hieraan ten grondslag ligt.

De drie grote regelingen NOW, TOZO en TVL worden doorgezet tot in ieder geval 1 juli 2021. In dit derde pakket is bovendien een ruimere vergoeding gekomen voor doorlopende bedrijfskosten, wat met name van belang is voor kapitaalintensieve bedrijven, zoals in de technische sector en de horeca. In de regelingen worden in de loop van de maanden de omzetverliesdrempels in kleine stapjes verhoogd en de vergoedingen in kleine stapjes verlaagd. Ondanks deze langzame en stapsgewijze versobering, vormen de regelingen bij elkaar nog altijd een massief pakket gericht op baanbehoud.

In het noodpakket wordt voor meer dan 1 miljard euro geÔnvesteerd in sociaal beleid, gericht op onder meer praktijkleren, omscholing en loopbaanadvies. Ook wordt 1,5 miljard euro aan investeringen naar voren gehaald om economische bedrijvigheid aan te jagen. In de komende periode tot en met Prinsjesdag zullen verdere maatregelen bekend worden gemaakt waarmee dit kabinet wil investeren in een sterke uitgangspositie voor Nederland.

Veel Nederlanders geraakt
De coronacrisis raakt aan het werk en inkomen van veel Nederlanders. De economische recessie is voorlopig niet voorbij en naar bepaald werk zal de komende tijd mogelijk ook geen vraag meer zijn. Voor sommige mensen betekent dat dat ze moeten omschakelen en zich moeten om- en bijscholen zodat ze andere taken kunnen vervullen binnen het bedrijf waar ze werken. Andere mensen verliezen hun huidige baan en moeten zich voorbereiden op een verandering van werk. Tegelijkertijd zullen sommige mensen een periode van serieuze zorgen om hun financiŽle positie tegemoet gaan.

Om mensen te ondersteunen en hen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt, trekt het kabinet Ä1,4 miljard uit voor een aanvullend sociaal pakket. Dat schrijven de ministers en staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en FinanciŽn aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil goede begeleiding bieden aan mensen die hun werk zijn verloren of dreigen te verliezen. Daarom trekt het kabinet geld uit om meer dienstverlening te bieden en regionale mobiliteitsteams op te richten. Daarbij zijn UWV, gemeenten, werkgevers, sociale partners en beroepsonderwijs betrokken. Ook komt er extra financiŽle steun om ervoor te zorgen dat mensen die via de banenafspraak een baan hebben en mensen die in SW-bedrijven werken hun baan kunnen behouden. In totaal is hiervoor Ä650 miljoen beschikbaar.

Daarnaast gaat het kabinet mensen helpen om hun kennis en vaardigheden bij te werken of zich om te scholen naar ander werk. Voor sommige mensen is dat nodig om binnen hun bedrijf de veranderingen bij te benen, voor andere mensen is scholing noodzakelijk om aan een andere baan te kunnen beginnen. Om dat te faciliteren, trekt het kabinet Ä230 miljoen uit. Dat geld wordt ingezet voor onder andere ontwikkeladviezen, cursussen om reken-, taal- en digitale vaardigheden te verbeteren, online scholing, scholingsbudget voor mensen die WW-ontvangen, praktijkleren in het mbo en intersectorale omscholing.

In een economische recessie loopt jeugdwerkloosheid vaak sneller op. Ook daar heeft het kabinet aandacht voor. Jongeren die al werk hadden en dat verliezen, zijn goed geholpen met de extra investeringen in dienstverlening van gemeenten en UWV. Maar kwetsbare schoolverlaters hebben extra aandacht nodig. Het kabinet wil hen intensief gaan begeleiden naar vervolgonderwijs of werk. Daar komt Ä350 miljoen voor vrij.

Tot slot gaat het kabinet mensen met problematische schulden extra ondersteunen. Het kabinet trekt hiervoor Ä150 miljoen uit. Een belangrijk onderdeel daarvan is het opzetten van een Waarborgfonds om problematische schulden van mensen sneller af te kunnen wikkelen.

Datum: 29 augustus 2020
Auteur: Christenunie - Eppo Bruins
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: