MENU
Het volmaakte Woord

Het volmaakte Woord

20 sep

De openbaring van God in de natuur bereidt ons voor op Zijn openbaring in de Schrift. Uiteindelijk openbaart Jezus Christus Zich als Verlosser. Dat was de ervaring van de wijzen (Matth. 2). Het licht van de natuur leidde hen naar het licht van het Woord, en dat leidde hen naar het Licht van de wereld.

De Bijbel voorziet in de behoeften van het menselijk hart. Geen ander boek is ermee te vergelijken. De Bijbel is Gods getuigenis. Hij wordt de wet van de Heere genoemd. De zon is voor de schepping wat de wet is voor Gods volk: ze brengt licht, warmte, leven en groei.

Het karakter van de Bijbel is volmaakt en zuiver. De Bijbel wordt ‘de vreze des Heeren’ genoemd, omdat wij een eerbiedig en heilig ontzag voor God moeten hebben (Psalm 19 vers 10). We onderwijzen Gods Woord omdat het verlicht (vs. 9). We vertrouwen het omdat het waarachtig en rechtvaardig is (vs. 10). We koesteren het omdat het begerenswaardiger is dan goud (vs. 11). We kunnen het Woord zelfs ‘smaken’ en beproeven.

De Bijbel voorziet in elke behoefte. Hij bekeert de ziel. Hij waarschuwt ons. Er ligt een grote beloning in het houden van de wet. Het is onbegrijpelijk dat ondanks Gods openbaring in de natuur en in de Schrift zo veel mensen blind zijn.

De Bijbel is het boek van ons hart. Iedere keer als we een boek lezen, televisiekijken of naar een spreker luisteren, wordt er iets op ons hart geschreven. Laat God Zijn Woord op je hart schrijven. Het hart ziet datgene waar het van houdt. Als we de Heere liefhebben met heel ons hart, zien we Hem in de schepping en in de Schrift.

Als God jouw Verlosser is, kan Hij ook jouw sterkte zijn. Leef welgevallig voor Zijn aangezicht, laat de overdenking van je hart Hem welgevallig zijn. Dan zal je leven zo zijn als Hij het graag ziet.

God is meer dan de God van de schepping en de Schrift; Hij is de God van de verlossing. Als je hart gevuld is met Hem en overgegeven aan Hem, kun je de overwinning over de zonde behalen. Aanbid niet alleen maar de God van de natuur. Blijf in het Woord van God en laat God in jou blijven.

Warren Wiersbe
Dr. Warren W. Wiersbe (1929-2019) was een internationaal bekend Bijbelleraar en een voormalig voorganger van de Moody Church in Chicago. Hij is tien jaar verbonden geweest aan het radiowerk vanBack to the Bible, eerst als Bijbelleraar en later als algemeen directeur. Dr. Wiersbe heeft meer dan 160 boeken geschreven. Hij en zijn vrouw Betty wonen in Lincoln, Nebraska, USA.

Met vriendelijke toestemming overgenomen uit:
365 dagen Leven uit de Psalmen - Dagboek - Een bron van inspiratie, troost en kracht, Warren W. Wiersbe, paperback, 368 pag., € 19,95, ISBN 978-94-9223-416-2, uitgave van Grace Publishing House

Datum: 20 september 2020
Auteur: Warren Wiersbe
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.gracepublishinghouse.com

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

25 oktober 2020 Gelukkige oogsters
18 oktober 2020 Wachten en hopen
11 oktober 2020 Uitroep in donkere tijden
4 oktober 2020 Niet alle stormen zijn erg
2 oktober 2020 Stewardess Monica Masi trouwde haar ex-man

Meer nieuws: