MENU
Waar vertrouwen we op

Waar vertrouwen we op

27 sep

David schreef: ‘Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden, maar wíj zullen de Naam van de Heere, onze God in herinnering roepen’ (Psalm 20 vs. 8). De grote vraag is: waar vertrouw jíj op? Iedereen vertrouwt ergens op.

Sommige mensen vertrouwen op hun geld of creditcard. Anderen vertrouwen op hun kracht, kennis of ervaring. De verzen 2 en 3 zeggen: ‘Moge de heere u verhoren in de dag van benauwdheid, de Naam van de God van Jakob u in een veilige vesting zetten. Moge Hij u hulp zenden uit het heiligdom en u ondersteunen uit Sion.’ De christen vertrouwt op de Heere, en hij uit dat vertrouwen door te bidden.

Als we in moeilijkheden zitten, blijkt op wie of op wat wij vertrouwen. Want wat doen wij om onze problemen op te lossen en onze narigheid om te zetten in overwinning? Als de ‘dag van benauwdheid’ aanbreekt, pakken sommige mensen hun chequeboek. Ze denken dat geld hun probleem zal oplossen. Anderen pakken hun telefoon. Ze verwachten dat vrienden hun problemen zullen oplossen. Terwijl sommigen ‘vertrouwen op strijdwagens’ en anderen ‘op paarden’, roepen christenen zich de Naam van de Heere in herinnering (vs. 8). Wij hebben ons vertrouwen op Jezus Christus gesteld, en we moeten niet bang zijn om dat aan mensen te laten weten. ‘Wij zullen juichen over uw heil en de vaandels opheffen in de Naam van onze God’ (vs. 6). Met andere woorden: we aarzelen niet om de vaandel van het geloof op te heffen, omdat Hij ons niet zal verlaten.

Gods Naam is goed. ‘Moge (…) de Naam van de God van Jakob u in een veilige vesting zetten’ (vs. 2). Neem de tijd om je vertrouwen in de Heere uit te spreken. Werp je last op Hem. Ontvang je kracht van Hem. Hef je vaandel op in de Naam van de Heere, en Hij zal je last tot een zegen maken.

Waarop stel jij je vertrouwen? Rijkdom en andere mensen zullen je verlaten, maar de Heere Jezus verlaat jou nooit. Welke last je vandaag ook meedraagt, geef hem over aan de Heere. Vertrouw op Hem, en Hij zal voor jou werken.

Warren Wiersbe
Dr. Warren W. Wiersbe (1929-2019) was een internationaal bekend Bijbelleraar en een voormalig voorganger van de Moody Church in Chicago. Hij is tien jaar verbonden geweest aan het radiowerk vanBack to the Bible, eerst als Bijbelleraar en later als algemeen directeur. Dr. Wiersbe heeft meer dan 160 boeken geschreven. Hij en zijn vrouw Betty wonen in Lincoln, Nebraska, USA.

Met vriendelijke toestemming overgenomen uit:
365 dagen Leven uit de Psalmen - Dagboek - Een bron van inspiratie, troost en kracht, Warren W. Wiersbe, paperback, 368 pag., € 19,95, ISBN 978-94-9223-416-2, uitgave van Grace Publishing House

Datum: 27 september 2020
Auteur: Warren Wiersbe
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.gracepublishinghouse.com

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

10 januari 2021 Kijk naar boven
3 januari 2021 Geef je zorgen aan God
31 december 2020 Veilige muren
27 december 2020 Wandelen met God
20 december 2020 Het begin en de afsluiting van iedere dag

Meer nieuws: