MENU
Wachten en hopen

Wachten en hopen

18 okt

Als je je weer eens op een dieptepunt bevindt in je leven, lees dan Psalm 130. ‘Uit de diepten roep ik tot U, o Heere’ (vs. 1). Drie fundamentele verzoeken in deze psalm zijn een weerklank van de zorgen die wij vandaag in ons hart hebben.

Ten eerste, de psalmist zegt: ‘Heere, hoor naar mijn stem’ (Psalm 130:2.) Waarom? Hij zegt met andere woorden: ‘Ik kan niet zwemmen; ik bevind me in diepe wateren, en ze overspoelen mij. Ik dreig te verdrinken en ben bang dat ik het niet red.’ Hoe jij je ook voelt, God hoort je altijd.

Daarna zegt hij: ‘Als U, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt’ (vs. 3-4). Wij kunnen niet voor God staan in de rechtszaal van Zijn gerechtigheid; we zijn hulpeloos. Alleen Jezus Christus kan daar staan, omdat alleen Hij volmaakt is. Maar Hij staat ons bij; Hij is onze Verlosser. God hoort ons niet alleen wanneer wij dreigen te zinken, maar Hij houdt ons ook vast. Hij zegt als het ware: ‘Ik vergeef je. Je hebt je vertrouwen gesteld op Mijn Zoon; je hebt je zonden beleden, en nu kun je voor Mij staan.’ De psalmist spreekt zijn vertrouwen uit in deze waarheid: ‘Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen’ (vs. 5-6).

Vervolgens zegt hij: ‘Laat Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing’ (vs. 7). Soms zijn we als soldaten in een wachttoren, die wachten op het licht. Wij kunnen niet zien, maar God ziet alles, en voor Zijn volk is er hoop voor de toekomst.

Stel je vertrouwen op de beloften van Gods Woord. Hoe neerslachtig jij je ook mag voelen, God hoort je, houdt je vast, en helpt je. Wend je tot Hem; Hij zal je erdoorheen helpen.

Warren Wiersbe
Dr. Warren W. Wiersbe (1929-2019) was een internationaal bekend Bijbelleraar en een voormalig voorganger van de Moody Church in Chicago. Hij is tien jaar verbonden geweest aan het radiowerk vanBack to the Bible, eerst als Bijbelleraar en later als algemeen directeur. Dr. Wiersbe heeft meer dan 160 boeken geschreven. Hij en zijn vrouw Betty wonen in Lincoln, Nebraska, USA.

Met vriendelijke toestemming overgenomen uit:
365 dagen Leven uit de Psalmen - Dagboek - Een bron van inspiratie, troost en kracht, Warren W. Wiersbe, paperback, 368 pag., € 19,95, ISBN 978-94-9223-416-2, uitgave van Grace Publishing House

Datum: 18 oktober 2020
Auteur: Warren Wiersbe
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.gracepublishinghouse.com

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

10 januari 2021 Kijk naar boven
3 januari 2021 Geef je zorgen aan God
31 december 2020 Veilige muren
27 december 2020 Wandelen met God
20 december 2020 Het begin en de afsluiting van iedere dag

Meer nieuws: