MENU
Nieuwe voorzitter bestuur Leger des Heils: Harm Slomp

Nieuwe voorzitter bestuur Leger des Heils: Harm Slomp

03 nov

Met ingang van 1 januari 2021 wordt kapitein Harm Slomp RA de nieuwe bestuursvoorzitter van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en de Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering. Kapitein Slomp is op dit moment al lid van de Raad van Bestuur en volgt per 1 januari envoy drs. Cornel Vader op.

Naast kapitein Slomp treden Karin Bloemendal MMI, als bestuurder Zorg, en ir. Bert van de Haar, als bestuurder Bedrijfsvoering, toe tot de Raad van Bestuur, die hierdoor voor het eerst drie leden telt. Het werk van het Leger des Heils heeft in de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt, omdat steeds meer mensen een beroep doen op de professionele hulpverlening van de organisatie. Het gaat om kwetsbare gezinnen, mannen, vrouwen, jongeren en kinderen die door een veelheid aan problemen buiten de samenleving (dreigen te) vallen. De zorg en ondersteuning voor deze kwetsbare doelgroepen wordt vooral op gemeentelijk niveau belegd waarbij tegelijkertijd de tarieven voor het kunnen bieden van passende zorg steeds meer onder druk zijn komen te staan. Om er ook in de toekomst voor de meest kwetsbaren in de samenleving te zijn, is ervoor gekozen om het bestuur te versterken met een extra bestuurder.

Kapitein Slomp werkte jarenlang als statutair directeur in het bedrijfsleven. Zijn loopbaan in het bedrijfsleven beëindigde hij toen hij heilsofficier werd in het Leger des Heils. Vervolgens heeft hij binnen het Leger des Heils diverse functies bekleed. Zo werkte hij als financieel secretaris van het Leger des Heils in Nederland en Tsjechië en daarna een aantal jaren als financieel secretaris voor het Leger des Heils in Tanzania. Sinds 2017 maakt hij deel uit van de Raad van Bestuur van de Stichting Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg en de Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering. Slomp: “Ik heb veel waardering voor de wijze waarop Cornel Vader als voorzitter van de Raad van Bestuur de meest kwetsbaren in onze samenleving heeft gediend en ben dankbaar dat hij betrokken blijft bij het Leger des Heils. Ik vind het een voorrecht dat de Raad van Toezicht mij het vertrouwen geeft om nu samen met een nieuw team leiding te geven aan de professionele zorg- en welzijnstak van deze prachtige organisatie vanuit het geloof dat ieder mens telt en van waarde is voor God”.

Karin Bloemendal is op dit moment regiodirecteur van het Leger des Heils in de regio Noordoost Nederland. Daarvoor werkte ze in verschillende bestuurlijke functies in de zorg en in het sociaal domein van het lokale bestuur en was ze eerder actief voor het Leger des Heils in de functie van manager zorg in de regio Gelderland.

Bert van de Haar is op dit moment programmadirecteur ‘Geloven in de Buurt’, een innovatieprogramma van het Leger des Heils en ad-interim regiodirecteur van het Leger des Heils in de regio Noordwest. Daarvoor bekleedde hij tal van (internationale) functies in de bank- en verzekeringssector. Na 27 jaar gooide hij het roer om. Vanuit de wens om vanuit zijn christelijk geloof actief sociaal betrokken te zijn, kwam hij uiteindelijk bij het Leger des Heils terecht.

Na negen jaar stopt Cornel Vader als bestuursvoorzitter van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en de Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering. Cornel Vader blijft als adviseur onderzoek en programmaontwikkeling betrokken bij het Leger des Heils.

Datum: 3 november 2020
Auteur: Leger des Heils
Foto: Leger des Heils
Website: http://www.legerdesheils.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: