MENU
Groningen verdient perspectief op een betere toekomst

Groningen verdient perspectief op een betere toekomst

06 nov

Carla Dik-Faber (ChristenUnie): “Groningen verdient perspectief op een betere toekomst. Het pakket dat vandaag is gepresenteerd zorgt ervoor dat er recht wordt gedaan aan de bewoners van het gebied. Het zo snel mogelijk dichtdraaien van de gaskraan was een mooie eerste stap.

Ik ben blij dat we vandaag opnieuw stappen zetten. Met dit akkoord krijgen mensen meer duidelijkheid en zeggenschap als het gaat over de versterking van hun huizen en wordt er geïnvesteerd in woningverbetering voor eigenaren en huurders. Ook komt er geld voor geestelijke zorg, zodat er een luisterend oor kan worden geboden. Dit is van belang, want er is niet alleen schade aan huizen maar ook aan mensenlevens. Mooi dat het kabinet opnieuw geld hiervoor vrijmaakt.

Al eerder riep de ChristenUnie op om in gesprek te gaan met de regio om maatwerk mogelijk te maken en ongewenste verschillen op te lossen. Doordat de regels voor de versterking van huizen steeds veranderen, zijn onuitlegbare scheidslijnen in straten en dorpen ontstaan. Hierdoor is ook de sociale binding in gemeenschappen onder druk gekomen. Met het pakket dat vandaag is gepresenteerd, wordt hieraan tegemoet gekomen. Dit geld kan niet alle leed wegnemen dat mensen is aangedaan, maar ik heb goede hoop dat de maatregelen mensen daadwerkelijk perspectief geven zodat zij weer kunnen bouwen aan hun toekomst”.

Datum: 6 november 2020
Auteur: Christenunie - Anne-Saar Kunz
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: