MENU
ChristenUnie lanceert grootschalige belastinghervorming

ChristenUnie lanceert grootschalige belastinghervorming

09 nov

De ChristenUnie lanceert vandaag een voorstel voor een grootschalige hervorming van het belastingstelsel. De economische effecten van de plannen zijn doorgerekend door het Centraal Planbureau (CPB).

Onderdeel van het voorstel is de afschaffing van het toeslagenstelsel. Daarvoor in de plaats komt een basiskorting per huishouden, waarin rekening wordt gehouden met de omvang van het huishouden. Deze korting wordt, ook als er geen of een laag inkomen is, uitgekeerd aan het huishouden. Daarnaast verhoogt de ChristenUnie het minimumloon fors en verlaagt ze de belasting op arbeid flink, terwijl de belasting op vermogen omhoog gaat en belastingontwijking stevig wordt aangepakt.

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers: “Ons voorstel is een breuk met liberaal individualisme en een goed doordacht alternatief voor het huidige ingewikkelde en soms onrechtvaardige belastingstelsel. Met deze christelijk-sociale belastinghervorming laten we zien dat het echt mogelijk is om de belasting eerlijker te heffen, om onze welvaart rechtvaardiger te verdelen en gezinnen meer ruimte te bieden voor de zorg voor elkaar.’”

De stelselhervorming is ontwikkeld door een werkgroep van de partij, met Pieter Grinwis als belangrijke spil. Grinwis is kandidaat-Kamerlid voor de ChristenUnie - plaats 5 op de concept-kandidatenlijst - en meermaals verantwoordelijk voor de financiële en fiscale uitwerking van verkiezingsprogramma’s.

Grinwis: “Ons belasting- en toeslagenstelsel werkt onrechtvaardig uit en is veel te complex geworden. Denk aan de rampzalige kinderopvangtoeslagaffaire. Aan het benadelen van mensen met lage inkomens in de middenhuur. Aan het feit dat het ene huishouden veel meer belasting moet betalen dan het andere, terwijl de inkomens gelijk zijn. Voor alleenstaanden en zeker alleenverdieners pakt dit steeds oneerlijker uit. De tijd van kleine reparaties is voorbij, voor de ChristenUnie was helder: we moeten terug naar de tekentafel. In het afgelopen jaar hebben we een simpeler en rechtvaardiger belastingstelsel opgebouwd. Dit resultaat, doorgerekend en wel, is onze inzet voor de komende jaren.”

De opvallendste onderdelen uit het ChristenUnie-belastingplan:

- De ChristenUnie schaft de toeslagen af.

- In plaats van de huurtoeslag, het kindgebonden budget, de kinderbijslag en de algemene heffingskorting komt er een maandelijks uitkeerbare belastingkorting per huishouden. Deze basiskorting is gebaseerd op de grootte van het huishouden en bestaat uit een bij aanvang even groot inkomensonafhankelijk als inkomensafhankelijk deel. Het bedrag dat er per kind bijkomt is hoger dan de huidige kinderbijslag en het kindgebonden budget.

- De kinderopvang wordt bijna gratis, waarmee de kinderopvangtoeslag verdwijnt.

- Het minimumloon gaat met ten minste 10% omhoog, de bijstand en de AOW ook.

- De belasting op arbeidsinkomen gaat fors omlaag. Het basistarief daalt van 37 naar 32,5% tot een inkomen van 70.000 euro.

- De hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk afgeschaft, dat geldt ook voor de schenkingsvrijstelling t.b.v. de eigen woning en de overdrachtsbelasting voor eigenaar-bewoners.

- Belastingontwijking pakken we stevig aan met minimumtarieven in de winstbelasting, eenduidige belastinggrondslagen en met behulp van het mededingsrecht. Om de grote digitale platforms en kapitaalstromen beter te belasten komen er een digitaks en financiële transactietaks.

- Hogere vliegbelasting en introductie van een suikertaks.

- Alle groepen huishoudens gaan er in de CPB-berekeningen gemiddeld op vooruit; de groepen tussen het minimumloon en twee keer modaal het meest.

Datum: 9 november 2020
Auteur: Christenunie - Jeroen Troost
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: