MENU
Kees van der Staaij is tegen een vaccinatieplicht

Kees van der Staaij is tegen een vaccinatieplicht

12 nov

SGP-leider Kees van der Staaij heeft schriftelijke vragen gesteld over uitspraken van minister De Jonge van Volksgezondheid over vaccinatie tegen corona. Nog vóór het volgende coronadebat wil de SGP hierover opheldering.

In het Algemeen Dagblad deed minister De Jonge uitspraken die voor veel onrust zorgen omdat ze suggereren dat er via een achterdeur alsnog een vorm van vaccinatiedwang komt. Hij zei: “U moet het zo zien dat bepaalde maatregelen wellicht langer zullen gelden voor mensen zonder vaccinatie” en dat “regels voor specifieke groepen pas aan de orde kunnen komen als de vaccinatiegraad heel hoog is.”

Van der Staaij: “De Tweede Kamer heeft uitgesproken zo’n coronavaccinatieplicht niet te willen, direct noch indirect. Hoe zit het nou? Ik wil weten hoe deze uitspraken te rijmen zijn met wat hierover eerder in debatten is gezegd, óók door het kabinet.”

Nu is het trouwens zo geregeld dat mensen alleen zelf hun eigen vaccinatiegeschiedenis op kunnen vragen bij het RIVM en dat die informatie verder met niemand hoeft te worden gedeeld. Van der Staaij vraagt of het kabinet van plan is om hieraan te gaan morrelen.

Van der Staaij stelt verder vragen over het handhavingsbeleid. Eerder nam de Tweede Kamer een motie Van der Staaij/Klaver aan waarin staat dat er terughoudend zal worden opgetreden bij het handhaven van de anderhalve meter-norm. Hoe zit het daarmee? vraagt de SGP zich af. Ook is de SGP benieuwd naar het oordeel van de Nederlandse regering over de corona-aanpak van Slowakije, waar ingezet wordt op het testen van alle inwoners.

Een punt waar de SGP al eerder op wees, is de zorg voor coronapatiënten buiten het ziekenhuis. Is het kabinet daarmee bezig, en zijn er al afspraken gemaakt met bijvoorbeeld de thuiszorg, wijkverpleging, huisartsen en verpleeghuizen?

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn te lezen op de website van de SGP via onderstaande link.

Datum: 12 november 2020
Auteur: SGP - Kees van der Staaij
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.sgp.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: