MENU
Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid

29 nov

Voedingsdeskundigen herinneren ons eraan dat we de dagelijkse minimumbehoefte aan vitaminen en mineralen moeten binnenkrijgen om lichamelijk gezond te zijn. Op vergelijkbare wijze laat David ons weten wat Gods dagelijkse minimumvereisten zijn voor onze geestelijke gezondheid.

De eerste vereiste is lofzegging. ‘Loof de Heere (…). Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem’ (vs. 1-2). Loven betekent danken voor alles wat God is, alles wat Hij doet, en alles wat Hij geeft. Loven is je verheugen in de aanwezigheid van de Heere om Wie Hij is en omdat wij Zijn kinderen zijn.

Gebed is ook essentieel. ‘Roep Zijn Naam aan’ (vs. 1). Wij roepen de Heere aan als wij kracht, genade en hulp nodig hebben in een moeilijke tijd. En Hij hoort ons altijd.
Getuigen is nog een onderdeel. ‘Maak Zijn daden bekend onder de volken. (…) spreek aandachtig van al Zijn wonderen. Beroem u in Zijn heilige Naam’ (vs. 1-3). Als we alleen maar loven en bidden, zonder de Heere voor te stellen aan andere mensen, wordt ons leven beperkt, oppervlakkig en zelfzuchtig. We moeten anderen vertellen dat Hij de enige Redder is.

De laatste vereiste is het zoeken van Zijn aangezicht. ‘Vraag naar de Heere en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend’ (vs. 4). Met andere woorden: leef in het licht van Gods aangezicht. Leef zo dat God Zich over je kan verblijden en streef ernaar om alleen Hem te behagen.

Net zoals je lichamelijke gezondheid zorg vereist, geldt dat ook voor je geestelijke gezondheid. Geef je de juiste zorg aan je ziel? Gods dagelijkse minimumvereisten helpen je een gezond geestelijk leven te onderhouden. Zorg ervoor dat je voldoet aan het dagelijks minimum. Dan zul je Hem behagen en eer brengen.

Warren Wiersbe
Dr. Warren W. Wiersbe (1929-2019) was een internationaal bekend Bijbelleraar en een voormalig voorganger van de Moody Church in Chicago. Hij is tien jaar verbonden geweest aan het radiowerk vanBack to the Bible, eerst als Bijbelleraar en later als algemeen directeur. Dr. Wiersbe heeft meer dan 160 boeken geschreven. Hij en zijn vrouw Betty wonen in Lincoln, Nebraska, USA.

Met vriendelijke toestemming overgenomen uit:
365 dagen Leven uit de Psalmen - Dagboek - Een bron van inspiratie, troost en kracht, Warren W. Wiersbe, paperback, 368 pag., € 19,95, ISBN 978-94-9223-416-2, uitgave van Grace Publishing House

Datum: 29 november 2020
Auteur: Warren Wiersbe
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.gracepublishinghouse.com

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

17 januari 2021 Verlangen naar water
10 januari 2021 Kijk naar boven
3 januari 2021 Geef je zorgen aan God
31 december 2020 Veilige muren
27 december 2020 Wandelen met God

Meer nieuws: