MENU
Een wonder op straat in Tel Aviv

Een wonder op straat in Tel Aviv

30 nov

Elke week gaan leden van de Tiferet Yeshua gemeente uit Tel Aviv de straat op om voedsel en kleding uit te delen aan mensen in nood, zoals drugsverslaafden, daklozen, prostituees en anderen in nood. Elke week horen ze weer nieuwe hartbrekende verhalen. Maar ze zien ook telkens weer dat God mensen aanraakt en soms ook verandert.

‘Zo’n ontmoeting had ik afgelopen week met een naamgenoot,’ vertelt Moti Cohen. ‘Hij heet ook Moti, net als ik. Toen ik aan deze sterk vermagerde man vroeg of hij iets wilde eten, zei hij: “Graag, ik heb al twee dagen niets meer gegeten”.

Ik gaf hem twee broodjes en ging naast hem zitten. Hij begon te vertellen. “Wil je echt weten hoe het met me gaat? Ik wil niet meer leven, ik heb God gevraagd mijn leven van me te nemen. Ik had een baan, een huis, een familie en toen raakte ik verslaafd aan drugs. Daardoor verloor ik alles: mijn familie, mijn huis, mijn baan, mijn geld, alles.”

“Als je wilt dat God je leven neemt, waarom geef je dan je leven niet aan God”, vroeg ik hem. Ik begon hem over het Evangelie te vertellen.

Zijn reactie was verbazingwekkend: “Dit weet ik allemaal al. Ik weet alles over Yeshua (Jezus)”.

“Vertel dan eens wat je over Jezus weet”, vroeg ik hem. Hij begon toen te vertellen over de Hebreeuwse profeten, dat ze spraken over de lijdende dienstknecht, de Messias, Die zou komen en Zijn leven zou geven voor Zijn volk. Dat Jezus kwam als de Messias, dat Hij zeer rechtvaardig was, gekruisigd werd en weer is opgestaan en dat Zijn bloed gestort is als een verzoening voor onze zonden.

Hij kende absoluut het Evangelie. Ik vroeg hem of hij wilde bidden en Zijn leven wilde geven aan Jezus. “Ja”, reageerde hij direct. Maar toen ik hem vroeg of hij mijn gebed dan na wilde spreken, zei hij: “Nee, ik wil zelf vanuit mijn hart bidden”.

Modi sloot zijn ogen en begon te bidden. Hij riep het uit tot God en dankte Hem voor de vergeving door Jezus en vroeg Hem om in Zijn leven te komen. Ik en degene die bij me was, ervaarde de aanwezigheid van de Heilige Geest tijdens zijn gebed. Het was één van de meest bijzondere momenten die ik ooit heb meegemaakt. Daar op straat gaf Modi zijn leven aan de Heere Jezus.

We hebben nog voor hem gebeden en hem informatie geven over een afkickcentrum waar gelovigen werken. Ik heb Modi sindsdien niet meer gezien, maar ik bid nog wel vaak voor hem.’

Bron: Feed South Tel Aviv, Moti Cohen

Dirk van Genderen

Dirk van Genderen is columnist, publicist en spreker. Eerder was hij eindredacteur van Visie, het programmablad van de EO. Elke week schrijft hij een nieuwsbrief die ook op z'n site wordt gepubliceerd en elke maand schrijf hij een commentaar in Het Zoeklicht. Bezoek zijn website via de link onderaan dit item.

Datum: 30 november 2020
Auteur: Dirk van Genderen
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.dirkvangenderen.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: