MENU
Een nieuwe wereld

Een nieuwe wereld

06 dec

Wanneer Jezus Christus je Verlosser is en God je Vader, wanneer de Heilige Geest in je woont en het Woord van God je onderwijst, krijgt heel de schepping een nieuwe schoonheid en nieuwe zegen. De lucht is van een dieper blauw, en de aarde van een rijker groen. Je ziet niet alleen maar de schepping; je ziet de Schepper. En je ziet niet alleen maar de Schepper; je ziet de hemelse Vader, Die voor jou zorgt.

‘Ik zal voor de Heere zingen in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang. Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn, ík zal mij in de Heere verblijden’ (Psalm 104 vs. 33-34). De psalmist schreef deze woorden na het overdenken van heel Gods schepping. Hij keek naar de wateren, de bronnen in de bergen en de snelstromende rivieren. Hij hoorde de vogels zingen in de takken. Hij zag het vee gras eten. Hij zag de mens brood bakken en olie maken. Hij keek toe hoe de zon op- en onderging. ‘Zie je dit alles?’ zegt hij als het ware. ‘Ik zal mij verblijden in deze Schepper, Die mijn God is.’

De hele schepping verkeert in barensnood vanwege de zonde (Rom. 8:22). Maar onze Schepper heeft nog steeds alles in Zijn hand. En Zijn schepping heeft, ondanks de zonde, nog steeds grote schoonheid en grote rijkdom. Wist je dat God Zich verblijdt in Zijn schepping? ‘De heerlijkheid van de Heere zij voor eeuwig, laat de Heere Zich verblijden in Zijn werken’ (vs. 31). Hij verheugt Zich erin de vogels te horen zingen. Hij verheugt Zich erin de rivieren te zien stromen.
Laten wij ons ook verblijden in Zijn werken. En laten wij ons erin verheugen dat God verheerlijkt wordt als wij Hem vandaag gehoorzamen.

God wordt verheerlijkt door Zijn werken, want die weerspiegelen Zijn grootheid. Als jij naar de schepping kijkt, zie je dan Zijn grootheid? Verblijd je met Hem als Hij Zich verblijdt in Zijn scheppingswerken. ‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u’ (Fil. 4:4).

Warren Wiersbe
Dr. Warren W. Wiersbe (1929-2019) was een internationaal bekend Bijbelleraar en een voormalig voorganger van de Moody Church in Chicago. Hij is tien jaar verbonden geweest aan het radiowerk vanBack to the Bible, eerst als Bijbelleraar en later als algemeen directeur. Dr. Wiersbe heeft meer dan 160 boeken geschreven. Hij en zijn vrouw Betty wonen in Lincoln, Nebraska, USA.

Met vriendelijke toestemming overgenomen uit:
365 dagen Leven uit de Psalmen - Dagboek - Een bron van inspiratie, troost en kracht, Warren W. Wiersbe, paperback, 368 pag., € 19,95, ISBN 978-94-9223-416-2, uitgave van Grace Publishing House

Datum: 6 december 2020
Auteur: Warren Wiersbe
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.gracepublishinghouse.com

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

8 februari 2021 Stewardess Monica Masi trouwde haar ex-man
7 februari 2021 Tijdelijke tulpen
31 januari 2021 Stralend licht
24 januari 2021 Vertel over Gods trouw
17 januari 2021 Verlangen naar water

Meer nieuws: