MENU
Extra inzet voor de positie van ouderen in onze samenleving

Extra inzet voor de positie van ouderen in onze samenleving

14 dec

Een brede alliantie van maatschappelijke organisaties willen dat het volgende kabinet zich extra inzet voor de positie van ouderen in onze samenleving. In een manifest met de titel ‘Waardig Ouder Worden 2.0’ stellen vakbonden, ouderenorganisaties, woningcorporaties, vrijwilligersclubs en andere organisaties onder meer de eis dat er 1 miljard euro wordt uitgetrokken voor de bouw van nieuwe woonvormen voor ouderen.

Met dat geld moeten nieuwe, kleinschalige woonvormen worden ontwikkeld om de kloof tussen een eengezinswoning en het verpleeghuis te verkleinen. Gemeenten moeten hierin een belangrijke rol spelen: zij worden verplicht om voldoende ouderenwoningen te realiseren.

Naast 1 miljard voor de bouw van nieuwe ouderenwoningen, willen de ondertekenende organisaties een ‘maatschappelijke dialoog met alle generaties’ nu ‘de coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat leeftijdsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan’. En er moet een landelijk dekkend aanbod komen van geestelijke verzorging zodat ouderen altijd ergens terecht kunnen met hun zingevingsvragen. De overheid moet bovendien een campagne starten om mensen goed voor te bereiden op hun oude dag.

Gert-Jan Segers, ondertekenaar namens de ChristenUnie: “De afgelopen jaren is er veel ondernomen om ouderen een volwaardige plek in de samenleving te geven. We knokten tegen eenzaamheid, vóór verbinding tussen generaties en vóór een samenleving waarin ouderen zich echt thuis voelen. We wisten al dat er nog een wereld te winnen valt, maar zeker ook in de coronacrisis voelen veel ouderen zich soms opzij gezet. Daarom komen we opnieuw met een manifest en willen we dat ook deze nieuwe versie van Waardig Ouder Worden in het nieuwe regeerakkoord komt.”

Gert-Jan Segers praat maandag 14 december vanaf 17:10 uur over het manifest ‘Waardig Ouder Worden 2.0’ bij Tijd Voor MAX, NPO1.

Voltooid Leven
Het manifest is een vervolg op ‘Waardig Ouder Worden’ van seniorenbond KBO-PCOB, Omroep MAX en de ChristenUnie, dat zij vier jaar geleden presenteerden als tegenhanger van de Voltooid Levenwet van D66. Dat manifest werd één-op-één overgenomen in het regeerakkoord van het huidige kabinet. De medisch-ethische discussie over Voltooid Leven is daarmee op de achtergrond geraakt, een Voltooid Levenwet is er tot op heden niet gekomen.

In het nieuwe manifest ‘Waardig Ouder Worden 2.0’ stellen de ondertekenaars dat er “goede stappen zijn gezet om de zorg voor en het welzijn van ouderen te verbeteren”, maar ook dat er “op verschillende punten echt nog een tandje bij moet. Bijvoorbeeld om voldoende betaalbare woningen te realiseren, om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen en om te zorgen dat ouderen overal in Nederland terecht kunnen met hun levensvragen.”

Ondertekenaars
Naast de initiatiefnemers van het eerste manifest Waardig Ouder Worden, de ChristenUnie, Omroep MAX en KBO-PCOB, ondersteunen ook Bouwend Nederland en de vereniging van Woningcorporaties Aedes het manifest, die zich daarmee ook gecommitteerd hebben aan de ambitie om meer ouderenwoningen te realiseren.

Verder is het manifest ondertekend door CNV, CGMV, de Koepel Gepensioneerden, het netwerk van oudere migranten NOOM, Alzheimer Nederland, Mantelzorg NL, Stichting Present en de Knarrenhof. De Knarrenhof is een initiatief dat al nieuwe woonvormen voor ouderen heeft gerealiseerd.

Datum: 14 december 2020
Auteur: Christenunie - Johannes de Vries
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: