MENU
Nederland Zoekt: Kerk-zijn in coronatijd

Nederland Zoekt: Kerk-zijn in coronatijd

24 dec

In het magazine ‘Verhalen van Hoop’, vandaag uitgebracht door Stichting Nederland Zoekt, wordt verslag gedaan van een recent onderzoek onder voorgangers, oudsten en kerkleden van traditionele kerken en van missionaire initiatieven. De basisvraag van het onderzoek luidt: Wat betekent corona voor de verbinding tussen leden en God (boven), de gemeenteleden onderling (binnen) en de verbinding van de kerk met de samenleving (buiten).

Er zijn vragenlijsten ingevuld en interviews gehouden. Hieruit blijkt dat het perspectief op de beperkingen en kansen nauwelijks verschilt tussen traditionele kerken en kleinschalige missionaire initiatieven. Vooral kleine missionaire groepen zijn meer in staat gebleken om kansen, ook tijdens corona, te benutten. De verhalen in het magazine ‘Hoop” illustreren deze bevindingen. Het magazine is beschikbaar via www.nederlandzoekt.nl.

Nederland Zoekt heeft in november 2020 een kort vragenlijstonderzoek gehouden onder 21 predikanten, oudsten en leden van diverse traditionele kerken. Daarnaast is het onderzoek ook gehouden onder acht betrokkenen van initiatieven die verbonden zijn aan het 3D-netwerk van Nederland Zoekt. Ook zijn er diepteinterviews gehouden met 5 deelnemers van diverse initiatieven uit het 3D-netwerk.

We hebben de respondenten gevraagd welke beperkingen en kansen zij ervaren en ontdekt hebben voor de volgende drie dimensies van kerk-zijn:
1) De verbinding tussen de leden en God (Boven)
2) De verbinding tussen de leden onderling (Binnen)
3) De verbinding van de kerk zelf met haar omgeving/de mensen buiten de kerk (Buiten)

Uitkomsten:
Beide groepen respondenten laten in hun analyse de gevolgen van corona meewegen. Voor iedereen worden de beperkingen door corona als een uitdaging voor het kerk-zijn ervaren. Traditionele kerken zien iets minder kansen en iets meer beperkingen dan de pionierende initiatieven vanuit het 3D-netwerk, maar het verschil is niet heel groot (in alle gevallen gemiddeld 1 punt op een schaal van 1 t/m 10).

Respondenten noemen diverse beperkingen. Tegelijkertijd worden er allerlei kansen gezien die zijn samengevat in de woordwolk (pag. 15). De noden in de buurt worden in deze bijzondere periode beter zichtbaar en er zijn mogelijkheden om in deze situaties als kerk een helpende hand te bieden. Ook ligt er meer en meer de nadruk op de kracht van kleinschaligheid: "Kleinschalig heeft de charme van menselijkheid, maatwerk, nabijheid, laagdrempeligheid, flexibiliteit, korte lijnen en eenvoud."

Welke lessen voor de toekomst trekken we uit de uitkomsten? We delen vier lessen en lichten deze toe.

1. Organiseer activiteiten, maar richt je daarbij op het versterken van persoonlijke relaties en onderlinge verbinding.

2. Investeer in het bouwen van een digitale community. Livestreams zijn daar een onderdeel van.

3. Organiseer je kerk van onderop zodat je kunt blijven aansluiten bij wat God doet. Zo blijven kerken vitaal, levend en van betekenis voor de samenleving.

4. Investeer in een lerende cultuur en mindset in de kerk. De kernvraag die telkens weer gesteld mag worden ‘Wat is God aan het doen en hoe kunnen we daarbij aansluiten’?

Het hele verslag is te lezen in het magazine ‘Verhalen van Hoop’, vandaag uitgebracht door Stichting Nederland Zoekt en terug te vinden via onderstaande websitelink.

Datum: 24 december 2020
Auteur: Nederland Zoekt - Tjerk van Dijk
Foto: © Toff-fotografie voor christelijknieuws.nl
Website: http://www.nederlandzoekt.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: