MENU
Sandy Shoshani: Een abortus is helaas normaal geworden in Israel

Sandy Shoshani: Een abortus is helaas normaal geworden in Israel

11 jan

Be’ad Chaim, een Israëlische prolife organisatie, is met een nieuw initiatief gekomen, gericht op de bewustwording van de bevolking en de politiek over abortus. Er is een nieuwe afdeling aan de organisatie toegevoegd: Zchutam, wat ‘hun recht’ betekent.
Directeur Sandy Shoshani van Be’ad Chaim licht toe: ‘Wij zetten in op een verandering van denken over abortus. Voorheen probeerden we de zwangere vrouwen te bereiken – dat blijven we doen – maar verschillende van onze mensen hebben de roepstem van God vernomen om de publieke opinie meer te gaan beïnvloeden.’

‘We willen het Israëlische volk duidelijk maken hoe verschrikkelijk abortus is. Tot nu toe zijn er in totaal ongeveer 3500 Israëli’s overleden aan corona, terwijl er jaarlijks 40.000 ongeboren kinderen worden gedood door een abortus. Wie maakt zich druk om het enorme aantal kinderen dat elk jaar wordt geaborteerd? Vanuit de aarde roept een stem van onschuldig bloed. Al deze onschuldige kinderen worden vermoord vanwege ‘overlast’. Een baby is niet zoals een pak melk, dat je zo weg kunt gooien. Het is een geschenk van God, waardevol in Zijn ogen. Veel mensen weten ook niet dat 49% van de abortussen wordt gedaan door gehuwde stellen. Wij zetten ons in om het aantal abortussen te laten dalen.’

De Israelische regering betaalt elk jaar 19.000 abortussen
Shoshani benadrukt dat het Messiaanse lichaam in Israel zich meer moet laten horen over deze zaak. Hij hoopt ook nog meer steun te ontvangen van de Messiasbelijdende Joden in het land. ‘Elke maandag staan we om 9.00 uur ’s morgens in Jeruzalem, bij het kruispunt bij Ben Zvi, Rabin en Bezalei Straat, vlakbij Gan Sakar.’

‘We bidden tot God dat Hij het denken van de mensen hier in Israel verandert. We bidden dat Hij mensen geeft die dit in de politiek aan de orde willen stellen. De regering betaalt elk jaar 19.000 abortussen. Een abortus is normaal geworden. Er is een algehele apathie, als het over abortus gaat. De orthodoxen vinden dat het niet goed is, maar keren zich ook niet in het openbaar tegen abortus.’

Beroep op de Bijbel
Sandy Shoshani citeert Deuteronomium 30:19 – ‘Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht.’
Het grootste obstakel op de weg naar vrede vandaag is abortus, omdat we onze eigen families vernietigen.’ Shoshani is ervan overtuigd dat een grote meerderheid van de Israëli’s prolife is. ‘Maar de vraag is niet: “Wat denk je?”, maar: “Wat doe je?”

‘Elk ongeboren kind heeft het recht op leven,’ stelt ze. Ze citeert nogmaals de Bijbel, nu Spreuken 24:11 en 12.
11. Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. 12. Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten,
zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken? Hij Die uw ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten? Immers, Hij zal een mens vergelden naar Zijn werk.

Ze voegt er Spreuken 31:8 aan toe.
8. Open je mond voor de stomme, Voor de rechtszaak van allen die verkwijnen. En stelt de prangende vraag: ‘Wie neemt het op voor het recht van de ongeborenen?’

Het raakt Shoshani als ze zich probeert in te denken hoe God naar al deze abortussen kijkt. ‘We roepen Gods oordelen over ons heen. Er is maar één weg: Verootmoediging, bekering tot God.’

Bron: Kehila News

Dirk van Genderen

Dirk van Genderen is columnist, publicist en spreker. Eerder was hij eindredacteur van Visie, het programmablad van de EO. Elke week schrijft hij een nieuwsbrief die ook op z'n site wordt gepubliceerd en elke maand schrijf hij een commentaar in Het Zoeklicht. Bezoek zijn website via de link onderaan dit item.

Datum: 11 januari 2021
Auteur: Dirk van Genderen
Foto: Videostill - ShoreshNL
Website: http://www.dirkvangenderen.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: