MENU
Aandacht voor mentale gezondheid in Nationaal Preventieakkoord

Aandacht voor mentale gezondheid in Nationaal Preventieakkoord

09 feb

Er moet een Nationaal Preventieakkoord mentale gezondheid komen. Dat voorstel doen ChristenUnie en D66 en krijgt vandaag steun van de Kamer. Op dit moment bestaat er een Nationaal Preventieakkoord voor het terugdringen van roken, alcoholgebruik en overgewicht. Wat betreft de ChristenUnie en D66 wordt dat uitgebreid met mentale gezondheid zodat er direct wordt ingezet op het voorkomen van psychische problematiek.

Mentale gezondheid is iets van de ggz, maar veel meer nog van het sociale domein, het onderwijs, werkgevers, werknemers en bedrijfsleven. In een preventieakkoord kunnen afspraken, meetbare doelen en maatregelen komen te staan waar al die partijen zich aan houden. Hiermee wordt de oproep van MIND opgepakt om de waarde van mentale gezondheid te zien en daarin te investeren als hele samenleving.

Een nationale, brede aanpak is nodig, omdat steeds meer mensen te kampen hebben met mentale druk of psychische aandoeningen. “Het is voor veel mensen een heftige tijd nu we door Corona vaak thuis zijn en minder sociale contacten hebben”, zegt Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. “Terug naar normaal klinkt verleidelijk, en natuurlijk wil ik ook graag weer bij familie en vrienden op bezoek, maar hoe normaal was ons intense en snelle leven eigenlijk? Iedereen staat de hele dag ‘aan’, en we leggen onszelf en anderen steeds hogere eisen op. Er ligt een opdracht voor ons allemaal om deze dynamiek in de samenleving te veranderen en tegelijkertijd onszelf weerbaar te maken. Een Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid kan ons daarbij helpen.”

De ChristenUnie doet dit voorstel samen met D66. Antje Diertens, Tweede Kamerlid van die partij: “Als je aan mensen vraagt wat ze het meest belangrijk in hun leven vinden, dan zegt bijna iedereen ‘mijn gezondheid.‘ En gezondheid zit in zoveel meer dan alleen je lichaam. Mentale gezondheid is van levensbelang. Dat maakt de coronacrisis duidelijker dan ooit. We moeten als hele samenleving aan de slag om mentale gezondheid een topprioriteit te maken. Zo helpen we elkaar, en voorkomen we veel ellende. Daarom hoort mentale gezondheid wat D66 betreft ook in een nationaal preventieakkoord.”.

Datum: 9 februari 2021
Auteur: Christenunie - Anne-Saar Kunz
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: