MENU
Leprastichting: Eliminatie van lepra is in zicht

Leprastichting: Eliminatie van lepra is in zicht

02 maa

Amsterdam, 2 maart 2021 - Het aantal nieuwe lepragevallen kan wereldwijd omlaag met 90 procent. Daarvoor moeten in 22 jaar ruim 40 miljoen mensen preventief behandeld worden. Dat blijkt uit berekeningen van onderzoekers van de Leprastichting en het Erasmus MC.

De getallen zijn afkomstig uit een wiskundig model dat de verspreiding van lepra in een bevolking en de effecten van behandeling nabootst. De wetenschappers maakten de berekeningen voor de 110 landen waarin lepra voorkomt en publiceerden hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS Neglected Tropical Diseases.

Model voorspelt sterke afname lepra door preventief te behandelen
Het model laat zien dat iets meer dan 40 miljoen mensen preventief behandeld moeten worden om het aantal nieuwe gevallen van lepra binnen 22 jaar wereldwijd met 90 procent te verminderen. Voor de meeste van de 110 landen waarin lepra voorkomt, voorspellen de onderzoekers dat in 5 jaar het aantal nieuwe gevallen gehalveerd kan worden als ongeveer 21 miljoen mensen preventief worden behandeld.

Eenmalig antibioticum
Zoín preventieve behandeling wordt PEP genoemd; ofwel post-expositie profylaxe. Daarbij krijgen nauwe contacten, zoals familie, vrienden en buren van gediagnosticeerde leprapatiŽnten uit voorzorg een eenmalige behandeling met bijvoorbeeld het antibioticum rifampicine. Uit recent onderzoek bleek al dat dit een haalbare en veilige methode is om lepra terug te dringen.

Realistische inschatting
De studie geeft volgens de wetenschappers een realistische inschatting van de omvang van het wereldwijde lepraprobleem. ĎHet model kwantificeert het daadwerkelijke aantal personen dat preventief behandeld moet worden en de inspanning die daarmee gepaard gaat. De schatting is gebaseerd op de beste wetenschappelijke methodologie die we momenteel hebben. De getallen moeten niet worden geÔnterpreteerd als een nauwkeurige berekening, maar als een ordegrootte waaraan beleidsmakers op het gebied van leprabestrijding moeten denkení, legt hoogleraar Infectieziekten en Publieke Gezondheid Jan Hendrik Richardus van het Erasmus MC uit.

Goede coŲrdinatie is belangrijk
Linda Hummel, directeur van de Leprastichting, is positief gestemd. ĎHet is altijd duidelijk geweest dat we ons niet alleen moeten concentreren op het aantal nieuwe leprapatiŽnten dat jaarlijks wordt gerapporteerd. Het wereldwijd preventief behandelen van 40 miljoen mensen tegen lepra is een haalbaar doel, mits we onze middelen en inspanningen goed coŲrdineren.í

Lepra is een chronische infectieziekte, die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium leprae. Lepra kan handicaps en een vicieuze cirkel van armoede, stigmatisering, werkloosheid, sociale uitsluiting en geestelijke gezondheidsproblemen veroorzaken. Jaarlijks komen er wereldwijd nog ruim 200.000 nieuwe lepragevallen bij.

Over de Leprastichting
De Leprastichting werkt aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps. Lepra is inmiddels volledig te genezen. Toch komen er elk jaar weer 200.000 patiŽnten bij. Om deze keten te doorbreken zet de Leprastichting zich in voor het vroegtijdig opsporen en behandelen van patiŽnten en hun naasten. Daarnaast financieren we wetenschappelijk onderzoek naar doorbraken in de leprabestrijding.

Datum: 2 maart 2021
Auteur: Patricia Bruens van der Neut
Foto: Leprastichting / Erasmus MC
Website: http://www.leprastichting.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

26 januari 2020 Wereldlepradag thema: Zeg nee tegen discriminatie
11 oktober 2019 Nederlanders weten weinig over lepra

Meer nieuws: