MENU
50-jarig Roma-jubileum

50-jarig Roma-jubileum

01 apr

Ooit vertrokken zij uit India, in verschillende migratiegolven; de stammen die wereldwijd ‘Gypsies’ worden genoemd. In Europa werden ze eeuwenlang aangeduid met de denigrerende benaming ‘zigeuners’. In april 2021 is het precies 50 jaar geleden dat daar verandering in kwam. Sinds hun eerste Wereld Roma Congres in 1971 worden ze officieel ‘Roma’ genoemd, d.w.z. 'mensen'. Op 8 april, de ‘Wereld Romadag’, wordt hier speciaal aandacht aan besteed.

De Roma zijn met ca. 10 miljoen mensen de grootste Europese minderheidsgroep. Door zowel taal- als genetisch onderzoek kon worden vastgesteld dat hun oorsprong in Noordwest India ligt. Maar onduidelijk is nog wanneer en waaróm zij naar het westen zijn getrokken. Vermoedelijk is hun emigratie rond 500 na Chr. in de gang gezet. In de daarop volgende eeuwen worden er o.a. in Perzië, Syrië en Byzantium meldingen gedaan van grote groepen nomadische ambachtslieden en entertainers. Vanaf de 15e eeuw zijn er steeds vaker registraties in Europa.

Door buitenstaanders werden zij ‘zigeuners’ genoemd, de ‘onaanraakbaren’. Zelf onderscheiden zij zich door hun stamnamen, vaak gebaseerd op hun ambachten, familiehoofden of woongebieden. Omdat ze geen eigen land hebben verkeren ze in een kwetsbare positie. In de 20e eeuw, na de genocide van WO II, gingen de stammen zich steeds meer organiseren, om te streven naar meer gerechtigheid en gelijkheid.

Op 8 april 1971 werd in Londen een internationaal congres gehouden, waarbij vertegenwoordigers van de verschillende clans bijeenkwamen en spraken over hun gemeenschappelijke toekomst. Om hun identiteit en verbondenheid te markeren kozen zij hun vlag en volkslied. Bovendien stelden ze de naam vast waarmee zij voortaan aangeduid wilden worden: ‘Roma’, in hun taal betekent dit ‘mensen’. Sindsdien is deze benaming door alle internationale instanties erkend.

Het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat de Roma als volk deze naam hebben aangenomen. Op de Internationale Romadag, 8 april 2021, gedenken zij wereldwijd het 50-jarig Romajubileum!

Helaas leven Roma vijf decennia later nog in mensonterende condities, ook op ons continent. In Oost-Europa is er veel schrijnende armoede onder Roma, die vooral zichtbaar is aan hun woningen. Vaak wonen Romagezinnen in krotten die op instorten staan en waar de daken van lekken. De muren van planken of kleistenen, waarmee de mensen zo goed en zo kwaad als mogelijk hun huis hebben opgetrokken, laten vaak vocht en tocht door. Wanneer er in de ramen barsten zijn gekomen worden deze met plastic zakken afgedekt. Ook gaten in de dakbedekking worden provisorisch gedicht. Vanwege de lekkages slapen de gezinsleden vaak onder klam beddengoed. Soms is de afvoer van de houtkachel zo slecht, dat de rook in huis blijft hangen. De gebrekkige woonsituatie van Romagezinnen is niet bevorderlijk voor hun gezondheid. Elke verbetering aan hun woning is daarom van waarde.

De stichting Christian Roma Support wil deze gezinnen helpen met het opknappen van hun woningen. Bovendien wil zij Jezus Christus bekend maken en Zijn liefde voor de wereld. Ook voor de Roma, die in Oost-Europese landen vaak worden veracht en buitengesloten. Maar de christenen onder hen willen met het 50-jarig Roma-jubileum vooral vieren dat zij tot het volk van God behoren!

Datum: 1 april 2021
Auteur: Shekinah Piels-Visser
Website: http://www.christianromasupport.nl/

Dit artikel delen:

Meer nieuws: