MENU
Woord en Daad: Groei maakt wereldwijde verbondenheid zichtbaar

Woord en Daad: Groei maakt wereldwijde verbondenheid zichtbaar

01 apr

Ontwikkelingsorganisatie Woord en Daad publiceert op 1 april a.s. haar jaarverslag over 2020. Met de titel ‘Samen verbonden’ typeert ze wat het jaar 2020 voor de organisatie betekende. Directeur-bestuurder Rina Molenaar: ‘Terwijl de coronacrisis onze doelgroep en soms ook onze achterban hard raakte, zagen we in ons werk hoopvolle initiatieven en een groei aan betrokkenheid ontstaan. Daarom kijken we dankbaar terug op het achterliggende jaar.’
Door onze programma’s werden in 2020 ruim 648.000 mensen bereikt met duurzame watervoorzieningen en sanitatie, werden meer dan 15.000 agrarische ondernemers getraind en vonden bijna 11.000 mensen, vooral jongeren, een baan. Dat vergde creativiteit van onze partnerorganisaties, omdat wereldwijde coronabeperkingen de nodige aanpassingen vroegen. Samen met het Christelijk Noodhulpcluster boden we noodhulp bij de oorlog in het noorden van Ethiopië, orkanen in Guatemala en op de Filipijnen en na de explosie in Beiroet, Libanon.

Ons werk werd mede mogelijk dankzij een trouwe achterban. We zagen dat het aantal donateurs toenam met 20 procent. Online ontstonden initiatieven voor bijvoorbeeld sportieve acties en online verkoopmogelijkheden voor onze kringloopwinkels. Ondanks de crisis steunden 1.581 ondernemers ons werk en groeide onze groep vrijwilligers naar 7.890. Ook de groei aan subsidie-inkomsten is opvallend: we ontvingen een bedrag van ruim € 4,4 miljoen euro, dat is meer dan drie keer zoveel als in 2019.

Bijzonder dankbaar zijn we voor de groei van ons sponsorprogramma. In 2020 konden 433 extra kinderen naar school, dankzij betrokken sponsors in Nederland. In totaal waren 24.035 sponsors trouw betrokken bij hun sponsorkind. Via ons onderwijsprogramma kregen 31.144 kinderen onderwijs, voornamelijk vanuit huis. Daarnaast gaven onze partnerorganisaties ook voedselpakketten aan gezinnen waar, gezien de stijgende werkeloosheid in veel landen, sprake was van toenemende armoede.

Molenaar: ‘Ook al was de fysieke afstand in veel gevallen groter, de wereldwijde situatie zorgde voor een verbinding die wij niet eerder hadden ervaren. Want ook in Nederland beseften we wat het betekent te leven bij de dag en zagen we dat veel mensen daardoor een extra stap wilden zetten voor mensen ver weg. Dat laat zien dat we echt samen verbonden zijn, ver weg en dichtbij.’

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Woord en Daad verbindt mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren. Zo scheppen we samen hoop en nieuwe kansen, en werken we aan een menswaardig bestaan voor iedereen. 

Datum: 1 april 2021
Auteur: Woord en Daad - Marlies Moret-Verwoerd
Foto: Videostill - Woord en Daad
Website: http://www.woordendaad.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: