MENU
Pasen: de overwinning

Pasen: de overwinning

03 apr

Overwinnen ... dat willen we graag. Problemen te boven komen. Gezond en gelukkig zijn. Het leven is vaak een strijd. Niet alleen tegen ziekte, maar ook tegen onrecht, en tegen het kwaad om ons heen en binnen in ons. Deze strijd kunnen we niet zelf winnen.

Met Pasen denken we aan een kruis en een leeg graf. Aan de ultieme overwinning, namelijk over de zonde en de dood. Pasen is een unieke gebeurtenis in de geschiedenis.

Van God los...
In het begin heeft God alles gemaakt; ook ons, mensen. Alles was goed. Er was geen ziekte, geen zonde, geen dood. En God ging vertrouwelijk met de mensen om.

Maar al snel ging het mis. De mensen waren ongehoorzaam aan God en gingen hun eigen weg. De Bijbel noemt dit ‘zonde’ – het doel missen waarvoor God ons had gemaakt: voor altijd met Hem en bij Hem leven. God kon niet meer vertrouwelijk met ons omgaan zoals in het begin, maar zou ons moeten veroordelen.

Zelf kunnen wij de relatie met God niet herstellen. We kunnen proberen de zonde te overwinnen en volmaakt te leven ... Maar dat lukt ons niet. De kloof met God kunnen wij niet overbruggen. Kunnen we dan nooit meer bij God komen? Gelukkig wel!

God Zelf heeft de oplossing bedacht
Pasen, dát is het reddingsplan van God, zodat er toch herstel mogelijk is en wij voor altijd met Hem mogen leven. Gods Zoon, Jezus Christus, werd als mens geboren hier op aarde. Hij leefde volmaakt naar de wil van God. Hij heeft nooit gezondigd.

Toen Jezus ongeveer dertig jaar was, werd Hij, buiten Jeruzalem, aan een kruis gehangen. Daar droeg Hij het oordeel van God over onze zonden. Hij stierf en werd begraven. Maar na drie dagen stond Hij op uit het graf – dat was het bewijs van Zijn overwinning over de zonde en de dood!

Als je gelooft dat Jezus Christus voor jou aan het kruis is gestorven en weer is opgestaan, en je leven aan Hem geeft, krijg je een relatie met God. Dan mag je samen met Christus overwinnaar zijn. Jezus Christus is de enige weg naar God. God is je Vader. Hij vergeeft je zonden en geeft je een nieuw leven, dat doorgaat ook als je gestorven bent.

Datum: 3 april 2021
Auteur: Redactie Christelijknieuws
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.leven.nu

Dit artikel delen:

Meer nieuws: