MENU
Prachtig initiatief: inzamelingsactie voor de kinderen van Ruinerwold

Prachtig initiatief: inzamelingsactie voor de kinderen van Ruinerwold

19 apr

Esther, Jan, Hans en Bert hebben samen de Stichting Kinderen van Ruinerwold opgericht. Ze starten nu een inzamelingsactie om de negen kinderen van Ruinerwold een steun in de rug te bieden bij het opstarten van hun leven na deze moeilijke periode. De donaties stromen binnen.

Het verleden kunnen ze niet veranderen maar de toekomst misschien wel iets gemakkelijker maken. Via de speciaal hiervoor opgerichte Stichting hopen ze een bedrag in te zamelen om hen financieel te ondersteunen bij hun start in de maatschappij.

Het afgelopen jaar heeft grote impact gehad op de kinderen, die allemaal hard bezig zijn een nieuwe plek te vinden binnen de samenleving. Als jongvolwassenen bevinden ze zich tevens op een punt in hun leven waarin ze veel kosten zullen maken. Vanwege hun jeugd hebben zij veel kansen gemist om zichzelf te ontwikkelen via school of opleiding.

Een financiële buffer kan hen de tijd en ruimte geven om deze basis op orde te krijgen en bijvoorbeeld een studie te gaan doen. Daarnaast kan ook worden gedacht aan het financieren van jobcoaching, tandarts- en orthodontie behandelingen, rijlessen, juridische kosten, huisvesting of bijvoorbeeld de inrichting van een nieuwe woning.

Het streefbedrag voor de inzamelingsactie is 30.000 per kind, ofwel 270.000 euro in totaal. Het opgehaalde bedrag wordt gereserveerd per kind voor ten minste 5 jaar en zal door de Stichting worden beheerd. Door het beheer binnen de Stichting te houden worden de kinderen hier niet mee belast.

De Stichting wil alle negen kinderen van Ruinerwold een steuntje in de rug bieden bij hun start en herstart in de samenleving. Via een inzamelingsactie hopen ze een bedrag op te halen per kind, bedoeld voor bijvoorbeeld studiekosten, tandartskosten, rijlessen, vervoerskosten, juridische kosten, inrichting huis etcetera. Kortom, alles wat bijdraagt aan een goede start!

Het doel van de stichting is om geld in te zamelen voor elk van de negen ‘kinderen van Ruinerwold’ om hen te ondersteunen bij een nieuwe start in de samenleving. Zij hebben hier zelf niet om gevraagd maar hebben er geen bezwaar tegen dat wij dit voor hen doen. Hun veerkracht en zelfredzaamheid in de huidige situatie is bewonderenswaardig. Door het beheer en de inzamelingsactie via de Stichting te laten verlopen worden zij hier ook niet mee “belast” en staat die eventuele overige support niet in de weg.

Esther, Jan, Hans en Bert hebben samen de Stichting Kinderen van Ruinerwold opgericht. Als goede vrienden en oud huisgenoten van een van de oudste kinderen hebben ze gezien dat het afgelopen turbulente jaar een grote impact op hen heeft gehad. Esther nam het initiatief en zocht naar een manier om iets concreets te kunnen betekenen voor hen en voor de periode die voor hen ligt.

Bij de start en herstart van hun leven als jongvolwassenen bevinden ze zich op een punt waar ze mogelijk veel kosten zullen maken voor opleiding, woonruimte, medische zorg, omscholingskosten, rijlessen enz. Met het opzetten van een inzamelingsactie kunnen ze hier invulling aan geven en hen een steuntje in de rug geven.

Datum: 19 april 2021
Auteur: Stichting Kinderen van Ruinerwold
Foto: Privebezit Stichting
Website: http://www.stichtingkinderenvanruinerwold.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: