MENU
1000e jongere start maatschappelijke diensttijd via TijdVoorActie

1000e jongere start maatschappelijke diensttijd via TijdVoorActie

08 jun

De 1000e jongere is gestart aan één van de drie maatschappelijke diensttijd (MDT) programma’s van TijdVoorActie. Deze programma’s bieden jongeren de gelegenheid om hun talenten te ontdekken en van betekenis te zijn voor een ander. TijdVoorActie directeur Eelke Dekens: ‘Als je jongeren spreekt die een MDT hebben gevolgd, is het echt bijzonder om te horen hoe levensveranderend deze programma’s zijn. Jongeren komen anders uit het traject dan dat ze erin gaan.’

De drie programma’s waar jongeren aan kunnen deelnemen zijn MDT Onderwijs (een programma dat MDT integreert in het onderwijs), YourCube en MDT Missie. MDT Missie is een samenwerking met Defensie en YourCube waarbij jongeren uitgedaagd worden hun grenzen te verleggen en zich in te zetten voor een ander. Lokale jongerennetwerken uit de TijdVoorActie beweging begeleiden jongeren in het kiezen en uitvoeren van een MDT via YourCube én ondersteunen onderwijsinstellingen bij MDT Onderwijs.

Één van de jongere die een MDT gevolgd heeft via YourCube is Esmeralda (23) uit Gouda. Zij is via het lokale jongerennetwerk Serve The City Utrecht een taalmaatje voor een Birmees echtpaar. Esmeralda vertelt hierover: ‘Het kost mij weinig tijd en ze worden zo blij ervan! Dat vind ik echt heel bijzonder.’

'Het kost mij weinig tijd en ze worden zo
blij ervan! Dat vind ik echt heel bijzonder.’


Kansen door coronacrisis
In maart 2020 startte deze programma’s na afronding van de proeftuinfase van YourCube. Gezien de start samenviel met de coronacrisis, betekende dat verlies van werkplekken door sluiting van verzorgingstehuizen en buurtcentra, maar leverde het ook kansen op. Veel jongerennetwerken startten zelf activiteiten op die juist in deze crisis zo nodig zijn, zoals belmaatjes en boodschappenservices. Er ontstonden andere creatieve MDT trajecten, bijvoorbeeld Suprise Me door het netwerk Samen voor Goud in Gouda. Speciaal voor jongeren die nog willen ontdekken waar ze goed in zijn, worden ze tijdens deze MDT verrast met uiteenlopende hulpvragen.

'Meer dan 24.000 jongeren ervaren nu hoe leuk
het is om iets te doen voor een ander.'


Jacqueline de Jager, programmadirecteur van MDT noemt de 1000e deelnemer een mooie mijlpaal voor TijdVoorActie: ‘De drie verschillende MDT-programma’s van TijdVoorActie zijn een goede afspiegeling van het landelijke programma, met voor alle jongeren een divers MDT aanbod dat goed aansluit bij hun eigen interesses en mogelijkheden. Het landelijke aanbod van MDT plekken groeit en daardoor wordt het ook steeds makkelijker voor jongeren om mee te doen. Inmiddels hebben in totaal al meer dan 24.000 jongeren ervaren hoe leuk het is om iets te doen voor een ander en hoe waardevol MDT ook voor jezelf kan zijn. De ervaringen zijn heel verschillend, maar er is een belangrijke overeenkomst: jongeren voelen zich tijdens hun MDT gezien, gehoord en gewaardeerd. Ze doen ertoe en daarmee groeit het geloof in hun eigen kunnen. Ze ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en kunnen. En dat gun ik iedere jongere!’.

Het programma maatschappelijke diensttijd (MDT) is een samenwerking van de rijksoverheid, NJR, NOV, ZonMw, gemeenten, onderwijs en maatschappelijke organisaties. De bedoeling van maatschappelijke diensttijd is dat jongeren uit alle sociale lagen, ongeacht hun opleiding, culturele achtergrond of beperking, iets doen voor een ander en daar zelf ook iets van leren.

TijdVoorActie is een beweging van jongeren
die zelf het initiatief nemen om de samenleving
vorm te geven.


Onze missie is dat jongeren zich in gaan zetten voor de mensen in hun omgeving die geen of weinig netwerk hebben. Als jongeren zo hun leven delen met anderen komt er een beweging op gang. Een beweging van jongeren die zelf initiatief neemt om het samenleven vorm te geven.

Via lokale jongeren vrijwilligersnetwerken worden jongeren enthousiast gemaakt om hulp en netwerk te bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. Iedereen kan meedoen en geholpen worden. Ondertussen zijn er in ruim 25 steden netwerken actief of in ontwikkeling. TijdVoorActie inspireert, coacht en faciliteert jonge ondernemende pioniers in het opzetten van een lokaal jongeren vrijwilligersnetwerk. Hiervoor heeft TijdVoorActie een leerlijn ontwikkeld waarin de pioniers worden getraind, opgeleid en begeleid naar een duurzaam netwerk.

De inspiratie voor het werk van TijdVoorActie is Jezus Christus. Hij kwam op aarde om andere mensen te dienen en liet op inspirerende wijze zien hoe je van betekenis kunt zijn voor je medemens.

Datum: 8 juni 2021
Auteur: TijdVoorActie - Marieke Joosten
Foto: TijdVoorActie
Website: http://www.tijdvooractie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: