MENU
Judith Westerink maakt Bijbelstudie over landbouw

Judith Westerink maakt Bijbelstudie over landbouw

23 jun

Onder de titel ‘Goed boeren, de Bijbel over landbouw’ is een nieuwe Bijbelstudie over landbouw verschenen. De studie is geschreven door Judith Westerink (47), senior onderzoeker Landscape Governance bij Wageningen Environmental Research en onder andere actief voor de ChristenUnie. Via de site van natuurbeweging A Rocha is de studie als gratis download beschikbaar.

‘Landbouw gaat ons allemaal aan ’, zegt Westerink. ‘We zijn ervan afhankelijk als het gaat om ons voedsel en ons landschap. Er is veel maatschappelijke discussie over landbouw, want het gaat over heel wezenlijke dingen: voedsel, landschap, dierenwelzijn, biodiversiteit, bodem, milieu, het voortbestaan van (familie-)bedrijven en sociale verbanden. Landbouw raakt aan basale waarden van het mens-zijn.’

In de Bijbelstudie gaat Westerink op zoek naar de vraag wat de Bijbel zegt over landbouw. ‘Landbouw gaat ten diepste over onze relatie met de Schepper. Alle discussies over landbouw vragen om bezinning: wat houdt die relatie met de Schepper in, welke plek nemen wij in als mensen? Hoe getuigen wij van onze God als boeren en als burgers? In onze verstedelijkte maatschappij missen we veel van de agrarische context van de Bijbel. Ik kwam erachter dat landbouw onderdeel is van Gods bedoeling met de aarde en de mensen. Maar ook dat er vaak afstand is tussen onze huidige manier van boeren en eten en Bijbelse waarden.’

Embert Messelink van A Rocha: ‘Wij willen het denken over geloof en onze omgang met de aarde blijven aanmoedigen. Dat is nodig, gezien de vele maatschappelijke discussies en de te grote impact van de mens op de aarde. Deze Bijbelstudie levert daar een belangrijke bijdrage aan.’

Datum: 23 juni 2021
Auteur: A Rocha - CGK - Embert Messelink
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.arocha.nl

Dit artikel delen: