MENU
Reactie ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis op de miljoenennota

Reactie ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis op de miljoenennota

21 sep

“Recht doen, betaalbaar wonen en zorgen voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis, dat was en is de inzet van de ChristenUnie voor de begroting van komend jaar. Hoewel de situatie politiek onzeker is en het kabinet demissionair, mogen we urgente onderwerpen niet op de lange baan schuiven. De inzet van de ChristenUnie is al deels terug te zien in de begroting die vandaag gepresenteerd wordt, onze ambitie is echter groter.

Er wordt fors geïnvesteerd in het veiliger maken van ons land en een betere toegang tot de rechter. En er worden flinke stappen gezet voor een sociale en effectieve aanpak van klimaatverandering en een duurzame energievoorziening, zoals ruim een half miljard voor het Nationale Isolatieprogramma, dat de ChristenUnie samen met GroenLinks en het CDA afgelopen week heeft voorgesteld. Het kabinet zet kleine stapjes op het gebied van volkshuisvesting en koopkrachtreparaties voor sociale minima en alleenverdieners met kinderen. We zijn dankbaar voor het extra geld voor uitstapprogramma’s voor prostituees.

Tegelijkertijd is er meer nodig:
We dringen er bij het kabinet op aan om op korte termijn een stap te zetten om de te lage salarissen voor verpleegkundigen te verbeteren. Na de intense coronaperiode verdienen ze onze steun en waardering.
Bovendien vragen de fundamentele problemen van deze tijd, zoals de wooncrisis - inmiddels de grootste ongelijkmaker in onze samenleving -, de doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt en het nodeloos ingewikkelde belasting- en toeslagenstelsel en de maatschappelijke kloven die hierdoor ontstaan om meer daadkracht dan de politiek nu laat zien. Dit zijn opgaven die we niet langer moeten doorschuiven, maar die de ChristenUnie wil aanpakken.”

Datum: 21 september 2021
Auteur: ChristenUnie - Pieter Grinwis
Foto: ChristenUnie
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: