MENU
Vluchtelingen en allerarmsten niet genoemd in Troonrede

Vluchtelingen en allerarmsten niet genoemd in Troonrede

24 sep

Jol Voordewind, Speciaal Ambassadeur ZOA: Voor het eerst in vijftien jaar kijkt Jol Voordewind van buiten het parlement naar Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen. Met nog steeds een hart voor de allerarmsten en vluchtelingen, valt hem op dat zij niet worden genoemd. "Terwijl het ook ons raakt. Binnenland is buitenland en andersom."

Geen woord over ontwikkelingssamenwerking en de allerarmsten tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen de afgelopen dagen. Dat lag niet aan de Troonrede waarin de koning nog sprak over solidariteit en verantwoordelijkheid in deze wereld. Natuurlijk heb ik er alle begrip voor dat het gaat over verhogen van de salarissen in de zorg, woningentekort en gelukkig ook het klimaat. Maar na Afghanistan en de bedreigingen van de Taliban voor meisjes en vrouwen, het verlies van miljoenen banen door Corona in Ontwikkelingslanden en het onlangs weer toegenomen aantal vluchtelingen tot een recordhoogte van 82 miljoen, zou het niet ongepast zijn geweest, k aandacht te besteden aan de allerarmsten.

Er worden miljarden extra uitgetrokken - zelfs nu door een demissionair kabinet - terwijl er bijna geen geld extra wordt uitgegeven voor hulp aan kwetsbaren, zoals vluchtelingen. Ondanks de toezeggingen tijdens de verkiezingen van D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie om de hulp-begroting terug te brengen naar de wereldwijde norm van 0.7% van het Bruto Nationaal Inkomen (nu 0.53%). Het aanpakken van de grondoorzaken van armoede en klimaatverandering, kan juist vluchtelingenstromen en conflicten voorkomen. Hulporganisaties zoals ZOA werken juist in de meest gevaarlijke gebieden aan die grondoorzaken zoals eerlijke landrechten en vredesopbouw. Binnenland is buitenland en andersom. Als mensen geen hoop meer hebben op verbetering van hun bestaan, gaan ze op de vlucht naar Europa.

Daarom doen de partijen er verstandig aan om zich alsnog aan hun beloften te houden en zich te blijven inzetten voor de allerarmsten tijdens de formatie. Het kan nog! Laten we naast de problemen in Nederland, ook de Afghaanse meisjes en vrouwen, de alleramsten en de vluchtelingen niet vergeten!

Datum: 24 september 2021
Auteur: ZOA - KlaasJan Baas
Foto: Marjan van der Meer Pure Fotografie
Website: http://www.zoa.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: