MENU
Hoe groot is mijn God

Hoe groot is mijn God

31 okt

Column - Ik was net op pad met een buurman in natuurreservaat de Dümmer Moorniederungen, want daar verzamelen zich momenteel enkele duizenden kraanvogels en wachten daar samen tot de omstandigheden optimaal zijn voor hun verdere reis naar hun overwinteringsplaatsen. We wilden deze fascinerende vogels fotograferen en hadden het geluk om goede foto's te maken. En opnieuw was het opwindend om ze in hun typische formatie te zien vliegen en hun kenmerkende roep te horen.

Over een paar dagen zien we de eerste kraanvogels over ons huis komen - daar heb ik nu al zin in!

Psalm 139
Toen ik thuis door mijn foto's keek en ze sorteerde, moest ik denken aan een passage uit Psalm 139 - David zegt over zijn (en ook onze) God in de verzen 8-10: "Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden."

Ik ben erg dankbaar voor de 139ste Psalm, omdat het me er keer op keer in gemakkelijk te begrijpen woorden aan herinnert hoe groot en almachtig mijn God is - ook al is het behoorlijk indrukwekkend als ik besef dat mijn God "alles over mij weet" (vers 1 ), “al (!) mijn gedachten kent”(vers 2) en "mijn woorden al kent voordat ik ze uitspreek” (vers 4).

Wie is God?
Ieder van ons zou zich moeten afvragen wie deze God voor ons persoonlijk is! Alleen een goede, vriendelijke vriend die alles voor me doet en me gewoon moet overladen met zegeningen omdat hij zoveel van me houdt? Of is Hij "Heer" voor mij? En niet in de zin van “Mijnheer De Jong” of “Mijnheer de Vries”, maar in de zin van iemand die inspraak heeft in mijn leven!

Lees de verzen 12-18 in Openbaring 1. Daar wordt de Heer Jezus aan ons voorgesteld in de vorm van de verheerlijkte Mens en als God in één Persoon. Als Johannes, de discipel die op aarde het dichtst bij Hem stond, Hem zo ziet, valt hij 'alsof hij dood is' aan zijn voeten. En het raakt me diep hoe liefdevol onze Heer zich in deze situatie tot zijn discipel wendt: Hij legt zijn hand op hem en zegt: "Wees niet bang."

Ik ben ervan overtuigd dat ik bij onze eerste fysieke ontmoeting als dood aan de voeten van mijn Heer zal vallen en hoe overweldigend het dan zal zijn om Zijn hand te voelen en te horen "Wees niet bang, ik heb je verlost..."

Zelfs een mus
Tot dat gebeurt, wil ik me verbazen over mijn grote God, Die mij beter kent dan ik mezelf en Die precies weet hoeveel haren ik op mijn hoofd heb. Hij weet ook waar elk van de gefotografeerde kraanvogels overwintert en waar ze het komende jaar gaan broeden! Hij observeert elke trekvogel op zijn lange reis en is blij dat zijn schepping "zeer goed" is. Maar zelfs met deze vreugde ziet Hij een mus die dood op de grond valt niet over het hoofd en vergeet Hij die niet!

Gods aanbod
Beste lezer, wat vindt u van deze grote en almachtige God, de Schepper en Instandhouder van het universum? Bedenk dat ieder van ons Hem op een dag zal ontmoeten! Wie kom je dan tegen? Uw Heer en Verlosser - of uw Rechter? Gods aanbod van genade is nog steeds geldig - onvoorwaardelijk voor iedereen die dat wil. Wat wil je?

Lars Kruger
Lars Krüger
Lars woont samen met zijn vrouw in Duitsland en is groot liefhebber van de natuur. Hij is actief in de plaatselijke evangelische gemeente. Regelmatig is Lars met zijn fotocamera te vinden in de natuurgebieden rond zijn woonplaats. Voor christelijknieuws.nl schrijft hij over zijn belevenissen en eigen ervaringen en maakt hij mooie parallellen met gedachten uit de Bijbel. Vertaling artikel: redactie christelijknieuws.

Datum: 31 oktober 2021
Auteur: Lars Kruger
Foto: © Lars Kruger
Website: http://www.christelijknieuws.nl/larskruger

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

16 januari 2022 Het spreken van God
9 januari 2022 Licht of donker
9 januari 2022 Luistert dan
7 januari 2022 Dan kan je aan me denken
5 januari 2022 Gedachten over de jaarwisseling

Meer nieuws: