MENU
Corona noodkreet van spoedeisende hulp artsen

Corona noodkreet van spoedeisende hulp artsen

31 okt

Anne-Marie van Asten SEH arts KNMG bij Zaans Medisch Centrum, Arts voor Integrative Medicine & Leefstijlgeneeskunde: Wij, 4 Spoedeisende Hulp Artsen (SEH-artsen), spreken ons, op persoonlijke titel, uit tegen het huidige Coronabeleid. Volgende week worden er naar alle waarschijnlijkheid nieuwe ondoelmatige maatregelen opgelegd door dit demissionaire kabinet, terwijl het grootste probleem niet wordt aangepakt, het zorgcapaciteitsprobleem.

Al lang voor de coronacrisis zagen wij, als SEH-artsen, dit zorgprobleem toenemen. Dit kabinet heeft de afgelopen 20 maanden de ondercapaciteit niet willen oplossen, terwijl dit probleem er al jaren aan zat te komen. Er is niet adequaat ingegrepen toen, juist tijdens de coronacrisis, de ‘handen aan het bed’ verder afnamen. Sterker nog, de huidige coalitie wil de spoedzorg verder uitkleden. Juist wij, als SEH-artsen, hebben inzicht in werkdruk op de Spoedeisende Hulp en in de ziekenhuisbezetting, omdat wij patiënten opnemen voor bijna alle medisch specialismen.

Werkdruk is al jaren te hoog
Waarom is er niet meer waardering gekomen voor het mooie beroep van verpleegkundige, door bijvoorbeeld hogere salariëring en betere secundaire arbeidsvoorwaarden? Waarom is er in de afgelopen 20 maanden niet voor gezorgd dat er veel meer verpleegkundigen werden opgeleid of als herintreder de weg terug zijn gaan vinden naar ‘het bed’? Waar was de wervingscampagne, waar was het budget? Het is logisch dat wanneer er meer handen aan het bed staan, de gemiddelde werkdruk daalt en verpleegkundigen duurzaam met plezier inzetbaar blijven.

Verpleegkundigen stoppen door overbelasting
Wij horen op de werkvloer verhalen van verpleegkundigen die het door de hoge werkdruk niet meer zien zitten en willen/gaan stoppen. We zien collega’s uitvallen door ziekte en overbelasting. Iedere dienst zien wij verpleegkundigen bevlogen & keihard werken, echter door het voortdurend opvangen van personeelstekorten raakt men overbelast en kunnen er onveilige werksituaties ontstaan. Op de werkvloer blijft er weinig tijd over om voldoende aandacht te besteden aan leerling-verpleegkundigen, waardoor er tijdens de opleiding veel leerlingen stoppen, omdat ze niet goed begeleid worden of omdat ze geen toekomst voor zichzelf meer zien in dit vak.

Dit baart ons grote zorgen, want zonder verpleegkundig personeel kan geen ziekenhuis bestaan en kunnen wij als arts ons werk niet doen. We moeten nu maximaal investeren in verpleegkundig personeel en niet in zaken zoals het opleiden van BOA’s of ongelimiteerde testlocaties.

Maatregelen zijn volstrekt onwetenschappelijk
Nieuwe maatregelen, zoals lokale lockdown’s, mondkapjesplicht, avondklok of uitbreiding van het QR-code systeem, zijn volstrekt onwetenschappelijk, ondoelmatig en zorgen voor een tweedeling in de maatschappij. Daarbij zullen deze maatregelen het échte probleem, dat van de zorgcapaciteit, niet oplossen.

Zeer onwenselijke polarisatie
Iedereen die zich heeft willen laten vaccineren, heeft dat kunnen doen. Diegenen die er bewust voor kiezen dit niet te doen, moeten absoluut vrij zijn en vrij blijven in deze beslissing. Er mag en moet geen enkele vorm van dwang of drang zijn. Om nu de ongevaccineerden aan te wijzen als oorzaak voor het falen van ons zorgsysteem is onrechtvaardig en zorgt enkel voor een zeer onwenselijke polarisatie en tweedeling.

Uitspreken van zorgen
De zorg moet een veilige werkomgeving zijn en elke professional wordt geleerd zich stapsgewijs uit te spreken wanneer hij/zij zich zorgen maakt. Het ‘Probe’, ‘Alert’ en ‘Challenge’ heeft geen enkel effect gehad. Wij voelen de noodzaak, in het maatschappelijk belang, ons uit te spreken, omdat wij zien dat er sprake is van een ‘Emergency’.

Oproep aan kabinet
Wij vragen om een gesprek met het kabinet (Rutte en de Jonge), het OMT (van Dissel en Gommers) en met het LNAZ (Kuipers), voordat nieuwe maatregelen die niet wetenschappelijk onderbouwd of controleerbaar zijn worden ingevoerd.

Wij vinden dat wij, als 4 betrokken SEH-artsen, die werken op de Spoedeisende Hulp en dus aan de poort staan van de ziekenhuizen, recht hebben van spreken en onze zorgen mogen uiten. Wij willen graag antwoorden op onze vragen en vragen om onomstotelijke wetenschappelijke onderbouwing van vergaande maatregelen.

Wij roepen de media op, om ruimte te geven voor het uiten van onze zorgen en voor tegengeluid in bredere zin. Geef de kritische (medisch) professionals ook een podium.

Steun onze oproep en deel dit bericht.

L. Bilbija, C. Sjaardema, B. de Lange, A. van Asten

Datum: 31 oktober 2021
Auteur: Anne-Marie van Asten
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen - tekening
Website: https://www.linkedin.com/pulse/corona-noodkreet-van-4-seh-artsen-anne-marie-van-asten/

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

15 december 2020 Joelle startte een satellietdienst binnen haar eigen gemeente

Meer nieuws: