MENU
Zorg voor woningbouw in dorpen en kleine kernen

Zorg voor woningbouw in dorpen en kleine kernen

15 nov

De wooncrisis is n van de grootste problemen die Nederland kent. Vele jongeren willen graag blijven wonen in hun eigen omgeving en dichtbij familie en vrienden en vinden daar nu geen huis. Daarom pleiten ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en VVD-Kamerlid Danil Koerhuis er vandaag bij de begrotingsbehandeling Wonen en Ruimte voor dat een deel van het extra geld voor woningbouw beschikbaar wordt gesteld aan de bouw van woningen in kleine kernen en dorpen.

Uit de evaluatie van eerdere woningbouwimpulsen bleek dat twee derde van de gemeenten afzag van hun bouwplannen, omdat de woningbouwimpuls van het Rijk alleen beschikbaar was voor grotere bouwprojecten van meer dan 200 woningen. Dorpen en kleine kernen hebben door deze bureaucratie minder mogelijkheden om woningen te bouwen voor hun inwoners, terwijl zij bij hun woningbouwprojecten net zo goed tegen obstakels aanlopen als grote steden.

Provincies kunnen met hun expertise een goede rol spelen bij het bundelen van kleine en waardevolle inbreidingsprojecten, zodat deze gezamenlijk in aanmerking komen voor de aanvraag. Een deel van de woningbouwimpuls van 250 miljoen euro komt zo ten goede aan de leefbaarheid van dorpen in het landelijk gebied en geeft perspectief aan jongeren die in hun eigen gemeenschap willen blijven wonen.

Pieter Grinwis:
Een huis is in de eerste plaats een thuis. Je leeft daar in verbinding met je buren en de lokale gemeenschap. Juist daarom is het belangrijk dat we jongeren de mogelijkheid bieden om te blijven wonen in hun eigen dorp of kern. Dat is voor jonge mensen fijn, maar ook voor de gemeenschappen waar ze leven van levensbelang. Door betaalbare woningen voor jonge mensen dragen we eraan bij dat het platteland leefbaar blijft, voorzieningen zoals winkels en scholen kunnen blijven floreren en kleine kernen toekomst hebben."

Danil Koerhuis:
De woningnood is groot en daarom moeten we overal waar we kunnen bouwen, bouwen, bouwen. Iedereen heeft een andere woonwens; waar de een in een stad wil wonen zoekt de ander de rust van een dorp op. Om te zorgen dat op al die plekken, grootschalig en kleinschalig, de bouw ondersteund wordt doen we dit voorstel. We kunnen het ons niet permitteren om selectief te zijn, want woningen zijn nodig in alle provincies, in steden en dorpen, in grote en kleine gemeenten.

Datum: 15 november 2021
Auteur: Christenunie
Foto: Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: