MENU
Vasthouden aan een hoopvolle toekomst

Vasthouden aan een hoopvolle toekomst

10 jan

Amir Tsarfati: 'Laten we vasthouden aan de belijdenis van onze hoop zonder te wankelen. Wees niet zoals degenen die geen hoop hebben. Wees niet bezorgd. Wees niet te bang. We lezen in de Bijbel hierover de grootste zekerheid: We geloven dat Jezus stierf en weer opstond. We weten dat God hen die in Jezus zijn ontslapen, weer op zal wekken en terug zal brengen, samen met Hem.'

1 Thessalonicenzen 4:13
"Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.Ē
Houd vast aan onze hoop
De verklaring die Paulus aan de Thessalonicenzen deed, is zo profetisch belangrijk dat elementen ervan vaak worden overschaduwd door de geweldige inhoud:

1 Thessalonicenzen 4:13-18
Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

De bazuin van God zal klinken
Ja! Jezus komt voor ons en we zullen Hem ontmoeten, samen met de doden in Christus, in de lucht, en we zullen voor altijd bij de Heer zijn. Een aartsengel, de hoogste orde van het engelenrijk, zal juichen, de bazuin van God zal klinken, de doden in Christus zullen opstaan en we zullen samen worden "opgenomen" om de Heer in de lucht te ontmoeten. Deze "zwevende vergadering" zou ons moeten opwinden. Het zal ongelooflijk zijn om opgenomen te worden. Wat een ervaring!

Zullen we de roep van de aartsengel horen? Zullen we de bazuin van God horen? Zullen we in staat zijn om te voelen wat er allemaal gebeurt terwijl het gebeurt? Hoe gaat dit worden?

Wat we te midden van al deze dingen moeten onthouden - wat terecht onze aandacht zou moeten trekken - is waar Paulus mee begint als hij in zekere zin zegt: "Ik wil niet dat je onwetend bent van een hoop die zo krachtig is dat hij zelfs het verdriet van de dood verkleind.Ē

HebreeŽn 2:14-15
Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had Ė dat is de duivel Ė teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.

Paulus zegt dat die beloften die ons verheugen en ons vullen met de grote verwachting van hun vervulling, geen gebeurtenissen zijn waarop we eigenlijk moeten wachten op hun vervulling om hun zegeningen te ervaren. Er is een hoop die uit hen voortkomt die zo krachtig is, zo troostend, dat het ons bevrijdt van de slavernij van de angst voor de dood.

Troostende kracht
Dit is een hoop die zo groot is dat zelfs de zwaarste en meest pijnlijke beproeving in het leven - het verdriet door het verlies van een geliefde - de troostende kracht ervan niet kan uitblussen. Hoe kunnen we weten dat we onze gelovige geliefden weer zullen zien? Omdat Degene die ons uit de slavernij van de angst voor de dood heeft bevrijd, dat deed door de dood Zelf te overwinnen. Hij deelde in een lichaam van vlees en bloed, zoals het onze, zodat Hij, door Zijn zondeloze leven, hem zou vernietigen die de macht over de dood had - dat wil zeggen, de duivel.

Gesprek van de dag
Voor het eerst in lange tijd is de dood het wereldwijde onderwerp van de dag. Iedereen heeft het erover; iedereen denkt erover na. Sommigen zijn gebonden door de angst ervoor, en velen hebben de pijn en het verdriet ervan ervaren. Maar de enige groep die het zowel met verdriet als met hoop onder ogen ziet, zijn degenen die de woorden van Paulus kennen, en die weten dat hun vervulling waarschijnlijk spoedig zal komen.

mediamanipulatie
We leven te midden van een pandemie die de deur heeft geopend voor mediamanipulatie van de massa en een constante verandering van regels en mandaten. Elke dag blijven we dicht bij het potentieel van de dood. Om te volharden, moeten we elke ochtend opstaan en ons afvragen of het vandaag "die dag" is - die dag waarop de roep uit de hemel door het universum zal weerklinken, en de bazuin van God een luchtvergadering van de kerk met de Heer zal aankondigen. En in die tijden dat God het grote verdriet van de dood naderbij laat komen, moeten we ook dan aan deze waarheid denken.

Onze wereld houdt tegenwoordig van kreten en clichťs, en citeert vaak onbewust zinnen uit de Bijbel. Een daarvan is: "Ook dit gaat voorbij."

1 Johannes 2:17
En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

HebreeŽn 12:28
Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.

Deze wereld is niet ons thuis, en haar ervaringen en pijnen verdwijnen met de aarde zelf. Ons huis is een koninkrijk dat niet aan wankelen kan worden gebracht, en we zullen daar voor altijd blijven.

Wat je nu ook doormaakt in deze gekke en verwarde wereld, onthoud dat ook dit voorbij zal gaan. Pijn en lijden zijn slechts tijdelijk en beide zijn voor altijd verbannen uit ons eeuwige huis! Dus houd vast aan onze gezegende hoop zonder te wankelen, want op een dag zal de roep uit de hemel worden gehoord, de bazuin van God zal klinken, de doden in Christus zullen opstaan, en we zullen ons bij hen voegen om de Heer in de lucht te ontmoeten. Misschien zelfs vandaag nog!

Toch, kom snel Heer Jezus

Lees meer over dit onderwerp op de website van Amir Tsarfati: beholdisrael.org

Amir Tsarfati
Amir Tsarfati werd geboren in IsraŽl en heeft daar het grootste deel van zijn leven gewoond. Sinds hij zijn verplichte dienst bij de Israelische Defensietroepen vervulde, is hij doorgegaan als majoor in de IDF Reserve. Amir is de afgelopen twintig jaar een gids in IsraŽl geweest en diende als chef-gids van Sar El Tours en CEO van Sar El Tours and Conferences. In 2001 werd hij oprichter en president van Behold Israel - een organisatie zonder winstoogmerk die wereldwijd realtime toegang biedt tot betrouwbare nieuwsbronnen en informatie over IsraŽl vanuit de krachtige context van bijbelse geschiedenis en profetie.

Amir is getrouwd met Miriam en samen hebben ze vier kinderen. Zijn huis kijkt uit over de vallei van Megiddo (Armageddon), wat een constante herinnering is aan de oproep die de Heer hem heeft opgelegd om vanuit de Bijbel te onderwijzen wat Gods plannen zijn voor het einde der tijden.

Datum: 10 januari 2022
Auteur: Amir Tsarfati
Foto: Videostill - Behold Israel
Website: http://www.beholdisrael.org

Dit artikel delen:

Meer nieuws:

Vakantie
15 mei

Vakantie meer

Beloning
28 apr

Beloning meer