MENU
Het spreken van God

Het spreken van God

16 jan

Column - Kort geleden nam ik me voor in een rap tempo het bijbelboek Exodus te lezen. Zo af en toe doe ik dat wel meer; hoofdstuk na hoofdstuk een bijbelboek doorlezen. Het fijne daarvan vind ik dat je zo een goede indruk van dat bijbelboek kunt krijgen.

En ineens viel het me op hoe vaak er staat: “God zei tegen Mozes…” En als klap op de vuurpijl lees je dan in Exodus 30: “God sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man spreekt met zijn vriend.” Persoonlijke gesprekken tussen God en de mens lees je ook in de geschiedenis van Abraham en andere oudtestamentische gelovigen.

Beetje jaloers
U mag best weten dat ik toen een beetje jaloers werd. Ik zou best willen dat God zo ook met mij zou willen/kunnen spreken. Die gedachte hield me bezig. Tijdens het eten sprak ik hierover met mijn tafelgenoten.

De eerste les kwam van mijn zoon: “Pa, denkt nu niet dat God permanent met Abraham en Mozes gesproken heeft. Abraham kreeg eenmalig een korte opdracht naar een voor hem onbekend land te gaan en daar bleef het lange tijd bij. Mozes bivakkeerde 40 jaar in een woestijn bij de schapen, zonder dat we lezen dat God met het sprak.”
Ja, dat is zo. De situatie dus maar niet al te rooskleurig voorstellen.

Afwijzen
De tweede les kreeg ik kort daarna. Door een verwijzing in een boek dat ik las kwam ik bij Hebreeën 12 terecht. Vanaf vers 18 verwijst de schrijvers ons naar de periode dat God tot Mozes sprak “Want u bent niet genaderd tot de tastbare berg en het brandende vuur, tot donkerheid, duisternis, onweer, bazuingeschal … enz.” Kortom de situatie die we lezen in Exodus. In Hebreeën 12:25 lezen we dan ineens: “Kijkt u uit dat U Hem die spreekt, niet afwijst.”

Kennelijk kan het dus voor komen dat je God niet hoort, omdat je Hem (bewust of onbewust) afwijst.

God niet meer aan het woord
Een ernstige boodschap voor ongelovigen. Maar hebben gelovigen hier ook iets uit te leren? Ik denk van wel. Je levenswandel kan zodanig zijn dat je daardoor in feite God niet meer aan het woord laat. Je gaat trouw naar de samenkomst, maar je stopt je oren toe en luistert uitsluitend naar jezelf, naar je eigen denkbeelden, je gaat je eigen gang.

Veranderen
Als het stil is in mijn (en uw/jouw) leven, als we God niet meer horen spreken, is het misschien de hoogste tijd ons biddend af te vragen hoe dat komt. Ik ben er van overtuigd dat Hij dan snel iets van zich zal laten horen (schrik dan niet als Hij iets tegen u/je zegt, waar u/je niet op gerekend had).
Want als God begint te spreken dan moet er iets veranderen.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Willem van Leiden

Datum: 16 januari 2022
Auteur: Willem van Leiden
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christelijknieuws.nl/willemvanleiden

Dit artikel delen:

Meer nieuws:

Vakantie
15 mei

Vakantie meer

Beloning
28 apr

Beloning meer