MENU
Houd Me niet vast

Houd Me niet vast

10 apr

Column - Drie jaar je leven gedeeld met de Heere Jezus. Er volgt een kruising, maar ook een opstanding. En verschijningen van de Heere Jezus aan verschillende personen. Hoe zou jij gereageerd hebben als je tot die groep behoorde waaraan de Heere Jezus zich na zijn opstanding openbaarde?

Herkenning
Pasen. Opstanding van de Heere Jezus. Verschijning aan diverse mensen. Dit waren de gedachten die bij mij boven kwamen toen ik aan het komende Paasfeest zat te denken. De opgestane Heere verschijnt aan verschillende personen. Maar geen van hen herkent Hem direct.
Hij verschijnt aan Maria (Jh. 17:13). Zij herkent Hem pas na het noemen van haar naam. Hij verschijnt aan zijn discipelen bij het meer van Tiberias. Zij herkennen Hem nadat Hij hen had uitgenodigd het net aan de andere kant van het schip uit te gooien (Jh. 21:6). Hij verschijnt aan de Emmaüsgangers. Zij herkennen Hem bij het breken van het brood (Lk 24;31).
In het voor hen vertrouwde herkennen ze de Heere Jezus.

Vasthouden
In welke facetten van jouw leven herken je de aanwezigheid van de Heere Jezus?
Ik vind het fijn om op gezette tijden alleen te zijn. Wat dat betreft herken ik mij in Maria, die alleen was in die stille graftuin. Op een niet onder woorden te brengen manier herken ik dan de aanwezigheid van de Heere Jezus. Het maakt me stil en rustig. Zo’n moment wil ik vasthouden.
Opmerkelijk vind ik dan de reactie van de Heere Jezus naar Maria. In de Willibrordvertaling staat het zo: “Houd Me niet vast... Ga liever naar mijn broeders en zeg hun...”

Vertellen
De Heere vindt het kennelijk belangrijker dat wij onze broeders (en zusters) van Hem vertellen, dan dat wij ‘volstaan’ met het krampachtig vasthouden van Hem.
De Heere is waarlijk opgestaan, vertel het maar!

Willem van Leiden

Datum: 10 april 2022
Auteur: Willem van Leiden
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christelijknieuws.nl/willemvanleiden

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

26 juni 2022 Levend
26 juni 2022 Samenkomsten
20 juni 2022 Wat Compassion doet voor kinderen met ondervoeding
19 juni 2022 Omheining
12 juni 2022 Wat is liefde

Meer nieuws:

Levend
26 jun

Levend meer