MENU
Zie je het dan niet

Zie je het dan niet

08 mei

Column - In een column probeer ik in de regel iets door te geven van wat ik zelf heb beleefd. In die zin is het best een ‘persoonlijke aangelegenheid’. Ook nu wil ik iets met je delen wat ik kort geleden heb meegemaakt. Ik werd in verband met bepaalde omstandigheden overvallen door een verdrietig gevoel.

Ga iets nieuws maken
Omdat het gevoel niet weg wilde gaan vroeg ik de Heer om een bemoediging. Ik liep naar de boekenkast en greep mijn Willibrordbijbel. De Bijbel viel open bij bladzijde 1104/1105. Mijn ogen werden getrokken door Jesaja 43, de verzen 18 en 19. Daar staat: “Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied; zie, Ik ga iets nieuws maken, het is al aan het kiemen, weet u dat niet?”
Dat was het. Daar moest ik het mee doen. Niet echt duidelijk. Wat is er aan het veranderen? Waarin moet ik veranderen? Wat is er aan het kiemen, wat ik nu niet zie? Kortom, vragen alom. Vragen en geen duidelijk antwoord. Dus eerst maar weer laten rusten.

Geestelijke groei
Een poosje later las ik een artikel over geestelijke groei. Daarin werd met name ingegaan op het zaaien. Het vertrekpunt van de schrijver was Galaten 6 de verzen 7 en 8. Daar lezen we: “Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Want wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Want wie voor zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie voor de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.”

In hoofdstuk 5 heeft de apostel Paulus aangegeven wat de vruchten (werken) van het vlees zijn en waaruit de vrucht van de Geest bestaat. Wat ik en jij zaaien op de akker van ons vlees of op de akker van de Geest wordt ook de vrucht die wij zullen oogsten! Een boer die haver zaait, zal haver oogsten. Wil hij tarwe oogsten, dan zal hij ook tarwe moeten zaaien.

Zaaien is mijn verantwoordelijkheid
Toen gebeurde er iets bijzonders. De vraag “Wat is er aan het kiemen, Heer, wat ik nu niet zie?” werd geplaatst tegen de achtergrond van het zaaien en vruchtdragen. De Heer wees mij er op dat ik ongeveer 2 jaar geleden mocht beginnen met het zaaien van Gods Woord in het hart van iemand, die niets met God of geloof te maken wilde hebben. Zaaien was mijn verantwoordelijkheid. Het geven van wasdom en groei mocht ik aan de Heer overlaten.

De Heer heeft groei gegeven!
Deze man is begonnen met het lezen van het Nieuwe Testament. Hij heeft er bewust voor gekozen te beginnen bij Mattheus. Zijn doel is het hele testament door te lezen. De vier evangeliën heeft hij inmiddels gehad. Kort geleden sprak hij hierover met mij.
Het was hem opgevallen dat “elk van de vier apostelen iets van Jezus heeft gezien en daarover schrijft.” Dat zegt iemand die voor het eerst een gedeelte van de bijbel heeft gelezen. In z’n uppie de bijbel gelezen. Er was niemand om hem een en ander uit te leggen en ook een bijbelverklaring was voor hem niet beschikbaar. “Het Woord is machtig.”

Bemoediging
Hiermee heeft de Heer mij bemoedigd. De Heer heeft mij laten zien wat er aan het ontkiemen is in een hart waar ik mocht zaaien. Prijs de Heer! Halleluja!

Mag ik je iets vragen? Waarvoor heeft de Heer jouw ogen geopend?

Willem van Leiden

Datum: 8 mei 2022
Auteur: Willem van Leiden
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christelijknieuws.nl/willemvanleiden

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

26 juni 2022 Levend
26 juni 2022 Samenkomsten
20 juni 2022 Wat Compassion doet voor kinderen met ondervoeding
19 juni 2022 Omheining
12 juni 2022 Wat is liefde

Meer nieuws:

Levend
26 jun

Levend meer