MENU
Mijn God

Mijn God

10 jul

Column - Er was eens een jonge jood die aan zijn rabbijn vroeg: Waarom staat er de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jacob en niet de God van Abraham, Izak en Jacob? De rabbijn dacht even na en antwoordde: Het is dezelfde God. Maar God had met Abraham een andere relatie dan met Izak en met Jacob weer een andere. Daarom staat er dat Hij de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob is en niet de God van Abraham, Izak en Jacob.

Unieke relatie
Van dit antwoord mag je denken wat je wilt, maar ik vind hierin een mooie les. God heeft niet alleen met elk van deze aartsvaders een unieke relatie, maar ook met elk van ons. Ik vind nog een andere les en dat is deze: ik moet/mag er niet van uitgaan dat de relatie die God met mij heeft ook zou moeten gelden voor mijn broeder en/of zuster.

Volg jij Mij
In Johannes 21 vinden we wat dit betreft een bijzonder voorval. In dit hoofdstuk gaat het om het herstel van Petrus. Nadat dit had plaatsgevonden zegt de Heere Jezus tegen Petrus: Volg Mij. Toen Petrus zich omkeerde zag hij de discipel volgen die Jezus liefhad, die ook bij de maaltijd naar zijn borst overgeleund en gezegd had: Heer, wie is het die U overlevert? Toen Petrus dan deze zag, zei hij tot Jezus: Heer, maar wat zal er met deze gebeuren? Jezus zei tot hem: Als ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het jou aan? Volg jij mij.

Maar n opdracht
De Heer zou met Petrus een andere weg gaan dan met Johannes. Het gaat ons niet aan de Heere Jezus aanwijzingen te geven hoe Hij met Zijn discipelen moet omgaan. Voor elk van hen heeft Hij maar n opdracht: Volg jij mij! Met elk van ons heeft de Heer immers een unieke relatie.

Uitkomen op n plaats
En weet je wat ik dan zo mooi vind? Uiteindelijk komen wij, zij het wellicht langs verschillende wegen waarin we de Heer zijn gevolgd, op n plaats uit: het Vaderhuis. In die zin is God voor elk van ons uniek en kunnen jij en ik zeggen: Hij is mijn God.

Willem van Leiden

Datum: 10 juli 2022
Auteur: Willem van Leiden
Foto: Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christelijknieuws.nl/willemvanleiden

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

25 september 2022 Meerstemmig
25 september 2022 Voorwaarts
21 september 2022 Herfstgevoel
18 september 2022 Gelijkvormig
14 september 2022 We hebben elkaar nodig