MENU
Lotte dacht dat ze voor haar doop eerst een perfect christen moest worden

Lotte dacht dat ze voor haar doop eerst een perfect christen moest worden

16 maa

Lotte is 18 jaar oud. Haar ouders hebben haar met het christelijk geloof opgevoed, daar is ze erg dankbaar voor. Dat is de basis van haar vertrouwen in God geworden. De keuze van haar ouders is heel geleidelijk ook haar eigen keuze geworden. Ze wilde God volgen. Maar ze twijfelde of ze zich zou laten dopen, ze dacht dat ze eerst een perfect christen moest worden. Bekijk of lees haar verhaal hieronder.Lotte: vroeger gingen wij naar de Hervormde Kerk in Ermelo. Later werd dat een Evangelie Gemeente en sinds 2 jaar komen wij in de Basis in Apeldoorn. Vorig jaar ging ik voor het eerst mee met een jongerenkamp van de Basis. Ik kende toen bijna niemand maar al snel ontmoette ik veel lieve mensen. Ik heb erg genoten van dit kamp, vooral van de avonden waarop we samen zongen en luisterden naar een toespraak.

Je hoeft niet perfect te zijn
Op een van die avonden ging de toespraak over de doop. Er werd verteld dat je geen perfect christen hoeft te zijn om je te laten dopen. Ik had dat gevoel eigen wel altijd gehad. Een regel uit het kamplied van die week sprak mij bijzonder aan: ‘Het maakt niet uit dat ze kijken, ik wacht niet meer, ik neem een duik in het diepe, ik prijs de Heer.’ Ik zong het uit volle borst mee maar vond het veel te spannend om zelf die stap te zetten.

Jongerenavonden
Na het jongerenkamp ging ik de wekelijkse jongerenavonden bezoeken. Op een van die avonden werd er weer over de doop gesproken. Peter haalde de bijbeltekst Handelingen 2 vers 38 naar voren waarin staat: ‘En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’

Eerste stap
Hij vertelde dat de doop de eerste stap van gehoorzaamheid is naar God nadat je de keuze voor Jezus hebt gemaakt. Verder werd er die avond gepraat over dingen die ons kunnen weerhouden om de stap te zetten om ons te laten dopen. Maar dit zijn de leugens die de duivel ons influistert, want er is maar een ding wat hij wil en dat is ons van God vandaan halen.

Niet langer uitstellen
Na die avond kreeg ik een verlangen om me te laten dopen. Ik vond het spannend en stelde het uit om me op te geven. Vandaag wil ik het niet langer uitstellen. Ik wil de eerste stap in gehoorzaamheid naar God zetten door me vandaag te laten dopen. Ik wil niet langer in de leugens van de duivel trappen die mij weerhouden van de doop.

Mijn getuigenis
Ik erken dat er door mijn zonden scheiding is gekomen tussen God en mij. Ik geloof dat Jezus voor mijn zonden aan het kruis is gegaan en ik heb het verlangen om Jezus in alles te volgen en Hem te gehoorzamen.

---------------Over de Basis in Apeldoorn
Lotte is in februari 2021 gedoopt in de Basis, een bijzondere kerk in Apeldoorn gericht op evangelisatie. Wekelijks vinden zo'n 850 volwassenen en 150 kinderen de weg naar de Basis. De Basisdiensten zijn voor iedereen toegankelijk. Je kunt gewoon binnenstappen en lekker gaan zitten. De diensten zijn altijd goed voorbereid en de sprekers gebruiken geen ingewikkelde christelijke woorden of onbegrijpelijke tradities. Je hoeft geen Bijbelse verhalen te kennen om de diensten goed te kunnen volgen. Met de heldere uitleg spreken ze ook veel mensen aan die wel de Bijbelse verhalen kennen, maar dat nog niet eerder op zo’n praktische manier hebben gehoord. Je bent welkom!

Datum: 16 maart 2022
Auteur: Basis
Foto: Videostill - Basis
Website: http://www.basis.cc

Dit artikel delen:

Meer nieuws: