MENU
Duizenden Nederlanders stellen hun huis ter beschikking voor vluchtelingen

Duizenden Nederlanders stellen hun huis ter beschikking voor vluchtelingen

07 apr

Door enorme inzet van een grote groep toegewijde mensen in veiligheidsregioĺs en gemeenten zijn op dit moment 33.796 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekra´ne gerealiseerd, waarvan er nu 24.020 worden bezet. Daarnaast stellen duizenden particulieren hun huis ter beschikking voor vluchtelingen.

De Russische agressie in Oekra´ne zorgt voor menselijk lijden op een schaal die ook Nederland voor grote uitdagingen stelt. Hoe groot is onzeker, want dat is afhankelijk van het verloop en de duur van de oorlog, de schade die wordt aangericht en andere onvoorziene ontwikkelingen. Het is voorstelbaar dat Oekra´ense vluchtelingen langere tijd deel uitmaken van onze samenleving.

Het kabinet houdt rekening met verschillende scenarioĺs. We moeten klaar staan voor iedereen die Oekra´ne ontvlucht en naar Nederland komt. Hiervoor staan we gezamenlijk aan de lat. Daarom is de MinisteriŰle Commissie Crisisbeheersing (MCCb) voor de opvang van vluchtelingen uit Oekra´ne vandaag weer bijeengekomen. Hierin is een aantal besluiten genomen.

Geen effect toeslagen gasthuishouden
Wanneer vluchtelingen uit Oekra´ne zich inschrijven op hetzelfde adres als het gasthuishouden, kunnen zij in een aantal gevallen toeslagpartner van het gasthuishouden worden. Ook worden zij mogelijk als medebewoner gerekend voor de huurtoeslag. Het kabinet vindt het niet wenselijk dat een gasthuishouden dat vluchtelingen uit Oekra´ne in huis neemt, daardoor minder toeslagen ontvangt. Er wordt gewerkt aan een oplossing om dit te voorkomen. De uitwerking van deze plannen wordt aan de Tweede Kamer voorgelegd.

FinanciŰle afspraken met gemeenten
Gemeenten en veiligheidsregioĺs ontvangen reŰle compensatie voor het huisvesten van vluchtelingen. Uitgangspunt is dat zij als gevolg van de opvang van vluchtelingen er niet slechter voor komen te staan. Gemeenten kunnen voor huisvesting een contract aangaan met een locatie voor een termijn van maximaal 12 maanden. In de praktijk zien we dit al goed gaan. Aan gemeenten wordt ook gevraagd om rekening te houden met de mogelijkheid om de locatie op enig moment in te zetten voor andere doeleinden zoals spoedzoekers en studentenhuisvesting.

Noodsteun studenten
Het kabinet heeft besloten om vooralsnog maximaal 2,5 miljoen euro uit te trekken voor noodsteun aan Oekra´ense studenten in het mbo en hoger onderwijs. Dit gaat om studenten in het huidige studiejaar, die voor de oorlog uitbrak al in Nederland studeerden en nu getroffen worden door de gevolgen van de oorlog tegen Oekra´ne. Op dit moment geven diverse mbo-scholen, hogescholen en universiteiten noodsteun aan studenten. Omdat de instellingen niet over voldoende middelen beschikken om deze studenten tegemoet te komen, ondersteunt het kabinet deze onderwijsinstellingen.

Datum: 7 april 2022
Auteur: Rijksoverheid
Foto: ę Toff-fotografie - Tobias Huizing
Website: http://www.rijksoverheid.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: