MENU
Kees van der Staaij over de mondkapjesdeal

Kees van der Staaij over de mondkapjesdeal

07 apr

Lees of bijkijk hier de bijdrage van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij aan het debat over de mondkapjesdeal. - Van der Staaij: Natuurlijk begrijp ik de wens van veel partijen uit de Kamer om oud-minister van VWS De Jonge snel aan de tand te voelen over de mondkapjesdeal. En natuurlijk snap ik de aandrang van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om zich persoonlijk te kunnen verdedigen over zijn bemoeienis hiermee in zijn vorige rol.
Maar hoe begrijpelijk en verleidelijk ook, het is in de ogen van de SGP-fractie een ongelukkig novum dat deze weg nu daadwerkelijk wordt ingeslagen. Het is namelijk een dubieuze doorkruising van de consequent gehanteerde staatsrechtelijke regel dat in het debat verantwoording wordt afgelegd door de zittende minister, ook over het handelen van zijn of haar ambtsvoorganger. Het is ook onnodig, omdat de Kamer eigen mogelijkheden heeft om oud-bewindspersonen te bevragen op hun handelen in vorige functies, middels bijvoorbeeld een parlementaire ondervraging of parlementaire enquête. Al met al geen voorbeeld ter navolging dus.

Dan nu naar de inhoud. Laat ik vooropstellen dat de SGP met een zekere mildheid wil kijken naar acties, ook van de vroegere minister van VWS, om ogenschijnlijk aantrekkelijke aanbiedingen van mondkapjes welwillend te benaderen. Er was immers in maart en april 2020 immense maatschappelijke en politieke druk om zoveel mogelijk beschermingsmiddelen in te kopen. Natuurlijk zijn hier ook kritische vragen te stellen, die ook bij mijn fractie leven. Een deal met Van Lienden werd door inkopers van het LCH diverse keren stellig ontraden.

• Wat waren de motieven van de toenmalige ministers van VWS en Medische Zorg om ondanks de interne kritiek tóch een deal met Van Lienden te sluiten?
• Vanaf welk moment waren de toenmalige ministers zich ervan bewust dat Van Lienden fors aan deze deal zou verdienen?

Maar voor de SGP zit de grootste pijn in een ander punt. Waarom is pas gisteren eindelijk opening van zaken gegeven? Waarom niet eerder transparantie en eerlijkheid zwaarder laten wegen? Geen halve waarheden, maar opening van zaken is toch de bestuurscultuur die we hoog willen houden?

De kernvraag voor mijn fractie is daarom:
• Waarom hebben de toenmalige ministers van VWS en Medische Zorg in antwoord op Kamervragen en op vragen van de pers niet eerder de volle waarheid verteld over de betrokkenheid van de minister van VWS rondom deze deal?
• Kan de minister voor Medische Zorg aangeven of het selectief informeren van de Kamer inzake de deal volgens haar een incident was of past in een patroon?
Ik hoor daar graag een overtuigende reactie op.

Tot slot nog dit. Dat we vandaag een ongemakkelijk en ongewoon debat voeren, komt mede doordat het Deloitte-onderzoek naar de mondkapjesdeal veel langer duurt dan beoogd. Welke mogelijkheden ziet de minister voor Medische Zorg om het onderzoek te versnellen?

Datum: 7 april 2022
Auteur: SGP - Kees van der Staaij
Foto: Videostill - RD
Website: http://www.sgp.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: