MENU
Koningin Maxima bezocht bijeenkomst Kansfonds

Koningin Maxima bezocht bijeenkomst Kansfonds

15 apr

Hare Majesteit Koningin Máxima en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben woensdagochtend 13 april een bezoek gebracht aan een bijeenkomst van het programma ‘Alle jongeren een thuis’ van Kansfonds. In dit programma werken 27 initiatieven samen om dak- en thuisloosheid onder jongeren tegen te gaan.

Tijdens deze bijeenkomst van ‘Alle jongeren een thuis’ stond de vraag centraal hoe het eigen netwerk van dak- en thuisloze jongeren beter kan worden ingezet en hoe gemeenten met behulp van bureaucratievrij geld (dreigend) dak- en thuisloze jongeren hierbij sneller en effectiever kunnen helpen.

Alle jongeren een thuis
In Nederland leven 8.500 geregistreerde dak- en thuisloze jongeren. In werkelijkheid slapen veel meer jongeren op straat, in de nachtopvang of bij bekenden op de bank. Het gebrek aan een thuis leidt vaak tot nog meer problemen zoals schulden, geen opleiding of werk en verslavingen.

Kansfonds startte in 2021 het programma ‘Alle jongeren een thuis’ en steunt hiermee initiatieven die zich inzetten voor het realiseren van een thuis voor jongeren. Dat doen zij door op een andere manier te werken dan volgens de huidige norm. Daarbij zijn niet regelingen leidend, maar de jongeren om wie het draait. De initiatieven van ‘Alle jongeren een thuis’ hebben als gezamenlijk uitgangspunt het werken vanuit vertrouwen, het bieden van bestaanszekerheid en het samen optrekken met de jongeren. De toekomst die de jongeren voor zichzelf zien is leidend.

De selectie van initiatieven is gedaan in samenwerking met een Wijze Raad van ex-dak- en thuisloze jongeren. Ieder kwartaal ontmoeten de initiatieven, de jongeren en Kansfonds elkaar om actieonderzoek te verrichten: aan de hand van casussen ontwikkelen ze strategieën voor betere hulp aan jongeren, wisselen ze kennis en ervaringen uit en reflecteren ze op het eigen handelen. Tijdens deze zesde bijeenkomst van het programma lag de focus op de vraag hoe het eigen netwerk van dak- en thuisloze jongeren beter kan worden ingezet en hoe gemeenten met behulp van bureaucratievrij geld de jongeren sneller en effectiever kunnen helpen. Kansfonds staat garant voor dit bureaucratievrije geld: financiële hulp zonder ingewikkelde voorwaarden, dus zonder bureaucratie. Daarmee doen we wat op dat moment nodig is en wat met bestaande regelingen nog niet mogelijk is.

‘Mensen die weten dat ik niet alleen een probleem ben’
Koningin Máxima ging in gesprek met jongeren die deel uitmaken van de Wijze Raad over wat voor hen het verschil heeft gemaakt in de zoektocht naar een thuis. Hierbij was aandacht voor het belang van de inzet van het eigen netwerk.

Shira van de Wijze Raad: “Mijn eigen netwerk, dat zijn mensen die weten dat ik niet alleen een probleem ben, ze kennen me ook anders’

De Koningin was onder de indruk van de ervaringsverhalen van de Wijze Raad, en benadrukte het belang van inzet van ervaringsdeskundigheid door hulpverleningsinstanties.

Staatssecretaris Van Ooijen: "Ik vind het belangrijk om met de jongeren te spreken die dak- of thuisloos zijn. Hun ervaringen en ideeën helpen om nog beter de problematiek rond thuisloosheid aan te pakken."

Koningin Máxima en staatssecretaris Van Ooijen sloten vervolgens aan bij actieonderzoeksessies om te luisteren naar de uitdagingen waar de initiatieven in hun werk tegenaan lopen en hoe zij deze aangaan. In gesprek met Kansfonds hoorde Koningin Máxima over de stappen die zijn gezet sinds zij het fonds in 2018 had bezocht.

Jongeren sneller en zonder ingewikkelde voorwaarden helpen
Het bezoek werd afgesloten met het vieren van een mijlpaal: de inzet van bureaucratievrij geld in de gemeente Utrecht en regio Groningen om sneller en buiten de gebaande paden (dreigend) dak- en thuisloze jongeren te ondersteunen. Gemeenten benutten vaak nog onvoldoende de mogelijkheden van het eigen netwerk van jongeren. Te vaak wordt vanuit automatisme gekozen voor oplossingen in het zorgdomein, omdat een financiële barrière in de weg zit om een jongere huisvesting te bieden binnen het eigen netwerk. Gemeente Utrecht en regio Groningen willen gezamenlijk leren om de mogelijkheden van dat eigen netwerk van jongeren beter te benutten. Kansfonds stelt hiervoor bureaucratievrij geld beschikbaar.

Staatssecretaris Van Ooijen: 'Bureaucratievrij geld zoals de gemeenten Utrecht en Groningen doen, is een goede stap. Hiermee stellen we de jongeren centraal waar het om gaat. En daar gaat het om.'

Over Kansfonds:
Niemand kan zonder thuis. Een dak boven je hoofd, voldoende geld om van te leven en het diepe besef dat je erbij hoort. Toch zijn er in ons land meer dan 1 miljoen mensen die geen thuis hebben. Ze missen wat nodig is voor een menswaardig bestaan. Dat laten we natuurlijk niet gebeuren in een samenleving waarin we omzien naar elkaar. Daarom helpt Kansfonds thuisgeven. Samen ontdekken hoe het anders kan en wat de maatschappelijke oorzaken zijn van ‘geen thuis’. Gedurfde oplossingen uitproberen. Én een vliegwiel zetten op wat werkt. Net zo lang tot iedereen een thuis heeft.

Datum: 15 april 2022
Auteur: Kansfonds - Esther Vogel
Foto: © Marieke Odekerken
Website: http://www.kansfonds.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: