MENU
CHE start opleiding tot kwaliteitsverpleegkundige

CHE start opleiding tot kwaliteitsverpleegkundige

17 mei

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) start na de zomer een post-hbo Kwaliteitsverpleegkundige. De opleiding richt zich specifiek op kwaliteitsverbetering in de ouderenzorg.

Een belangrijke aanleiding voor de nieuwe post-hbo is de toegenomen zorgzwaarte in de intramurale ouderenzorg. Er vindt een verschuiving plaats naar meer extramurale zorgverlening, wat maakt dat mensen in een later stadium naar een intramurale setting verhuizen. Mensen die intramuraal gaan wonen zijn ouder, hebben een intensieve zorgvraag en hebben 24 uurs zorg in nabijheid nodig. De integratie van zorg en welzijn, met het oog op kwaliteit van leven, staat hierbij op de voorgrond.

Belangrijke rol voor kwaliteitsverpleegkundigen
“Dat vraagt veel van medewerkers in de ouderenzorg. Zij hebben vaak goede ideeën over hoe je de kwaliteit van zorg kan verbeteren, maar komen in de hectiek van de dag er niet aan toe om ermee aan de slag te gaan of ze weten niet hoe ze dat moeten doen. Daarom is er een groeiende behoefte aan kwaliteitsverpleegkundigen die teams daarbij kunnen ondersteunen”, vertelt Jacquelien Brons, docent Verpleegkunde aan de CHE en opleidingscoördinator van de nieuwe post-hbo.

Programma van de opleiding Kwaliteitsverpleegkundige
Deelnemers leren in de tiendaagse opleiding hoe ze op projectmatige wijze werken aan kwaliteitsverbeteringen in verpleeghuizen en andere ouderenzorginstellingen. Hoe zet je een gesprek of observatie om in een methodische aanpak en kom je tot evidence based oplossingen die zorgtechnisch en financieel haalbaar zijn? Daarbij is veel oog voor het creëren van draagvlak, het adviseren van teams en coachen van collega’s.

Ontwikkeld samen met ouderenzorginstellingen
Om ervoor te zorgen dat de opleiding zoveel mogelijk aansluit bij de praktijk in de ouderenzorg, is de nieuwe post-hbo ontwikkeld samen met ouderenzorginstellingen. Eén van de instellingen die meedenkt is Zorggroep Charim. “Oog voor verpleegkundig leiderschap en coaching-on-the-job zijn daarbij voor ons belangrijke punten, zodat je als kwaliteitsverpleegkundige je collega’s kunt ondersteunen bij de ontwikkeling van professionele autonomie”, vertelt Charim-beleidsmedewerker Caroline Jager - Paauw. “We zijn ook blij met de aandacht voor de netwerkvaardigheden die je nodig hebt om als kwaliteitsverpleegkundige verbinding te creëren tussen teams en disciplines in jouw organisatie en met andere zorgorganisaties.”

Start na de zomervakantie van 2022
De nieuwe post-hbo Kwaliteitsverpleegkundige start in september en bestaat uit 10 bijeenkomsten. De lessen worden gegeven door ervaren docenten die in verschillende rollen hebben gewerkt binnen verpleeghuizen. Verder is er in het programma plek ingeruimd voor intervisie en creatieve werkvormen die deelnemers helpen om anders te kijken naar zorgsituaties. Op onze open avond van 8 juni 2022 kun je al je vragen over deze nieuwe opleiding stellen. Online is meer informatie te vinden op: www.che.nl

Datum: 17 mei 2022
Auteur: CHE - Christelijke Hogeschool Ede
Foto: CHE
Website: http://www.che.nl

Dit artikel delen: