MENU
Moeilijk te geloven

Moeilijk te geloven

06 jun

Het was een paar jaar geleden toen we met de camper een stop maakten in Lauwersoog. Terwijl we op de fiets op verkenning gingen, kwamen we ook door de haven. Toen we de haven verlieten, voerde het pad ons een stukje langs het wad en daar lag deze boot. Het was op de een of andere manier een vreemd beeld, want de boot lag echt in het wad, omdat het eb was.

Natuurlijk, ik weet dat het niet ongewoon is om een boot droog te laten vallen. Soms is het zelfs nodig als er iets aan de onderkant van de romp moet worden gecontroleerd of als er een kleine reparatie moet worden uitgevoerd. Toch kan ik het niet helpen - een boot die zo droog ligt ziet er voor mij vreemd uit. Het doel is om op het water te varen, bijvoorbeeld om mensen van Lauwersoog naar Schiermonnikoog te brengen. Welnu, na 12 uur is de situatie fundamenteel veranderd en drijft de boot weer in het water, omdat het tij is teruggekeerd.

Bepaalde tijden
Ik geloof dat dit voorval met de drooggevallen boot ook een beeld is voor bepaalde tijden die zeker in ons leven kunnen voorkomen. Het kan zijn dat wij op zulke momenten weten dat onze God de macht heeft om deze situatie fundamenteel te veranderen, alleen de huidige situatie deprimeert ons zo erg dat wij er op dat moment moeite mee hebben om daarin te geloven.

Als U dat kunt
Dit beeld doet me denken aan een voorval uit Marcus 9: Jezus was met drie van zijn discipelen op wat de berg der verheerlijking wordt genoemd. Toen zij terugkwamen, hadden de achtergebleven discipelen getracht een zeer moeilijke probleem op te lossen - en zij waren daarin niet geslaagd. Een vader had zijn bezeten zoon bij hen gebracht en was wanhopig omdat de discipelen er niet in geslaagd waren de situatie te veranderen. En daarom zegt hij in vers 22: "Als U iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons." Maar Jezus zei tegen hem: "Als je dat kunt? Alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft. Onmiddellijk riep de vader van het kind het onder tranen uit en zei: "Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.

De horizon zien
Ken je deze moeilijke situatie? Wij als christenen weten en geloven dat onze Heer sterker is dan allen en alle mogelijkheden heeft om ons te redden. Maar onze situatie lijkt op een bepaald moment zo overweldigend dat het ons ontbreekt aan echt geloof dat God deze situatie kan en zal veranderen. Als het eb is, kunnen we hooguit de horizon zien, en als ik daar alleen maar drooggevallen slikken met een paar plassen zie, kan ik moedeloos worden omdat het water niet zo snel terugkomt als ik denk dat het zou moeten. En dan? Dit: "Ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp!" is een goed begin.

Toevallig
In Marcus 9, verandert Jezus de situatie fundamenteel! De bezeten jongen wordt vrij en gezond. De Heere Jezus zal ons in zulke (schijnbaar) hopeloze situaties op dezelfde manier helpen - maar dan op Zijn eigen tijd! Ik heb het zelf meegemaakt! Soms begint het met een bijbelvers dat schijnbaar "toevallig" precies in mijn situatie past en de zondag daarop bevestigt de preek precies dat bijbelgedeelte en blijven we ons verwonderen. God helpt ook ons ongeloof - daar kunnen we op vertrouwen.

Lars Kruger
Lars Krüger
Lars woont samen met zijn vrouw in Duitsland en is een groot liefhebber van de natuur. Hij is actief in de plaatselijke evangelische gemeente. Regelmatig is Lars met zijn fotocamera te vinden in de natuurgebieden rond zijn woonplaats. Voor christelijknieuws.nl schrijft hij over zijn belevenissen en ervaringen en trekt hij mooie parallellen met gedachten uit de Bijbel. Vertaling artikel: redactie christelijknieuws.nl

Datum: 6 juni 2022
Auteur: Lars Kruger
Foto: © Lars Kruger
Website: http://www.christelijknieuws.nl/larskruger

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

7 augustus 2022 God werd arm voor ons
7 augustus 2022 Niet los verkrijgbaar
31 juli 2022 Dan zullen ze weten
24 juli 2022 Levend water
24 juli 2022 Leven met beperking