MENU
visual
Verhalen van Joodse kinderen in Apeldoorn tijdens de Tweede Wereldoorlog
Verhalen van Joodse kinderen in Apeldoorn tijdens de Tweede Wereldoorlog
Verhalen van Joodse kinderen in Apeldoorn tijdens de Tweede Wereldoorlog
Verhalen van Joodse kinderen in Apeldoorn tijdens de Tweede Wereldoorlog
Verhalen van Joodse kinderen in Apeldoorn tijdens de Tweede Wereldoorlog
Verhalen van Joodse kinderen in Apeldoorn tijdens de Tweede Wereldoorlog

Verhalen van Joodse kinderen in Apeldoorn tijdens de Tweede Wereldoorlog

14 jun

Dinsdag 14 juni 2022 is in Apeldoorn op de Anne Frankschool de presentatie gehouden van de educatieve uitgave “Verhalen van Joodse kinderen in Apeldoorn tijdens de Tweede Wereldoorlog”. De educatieve uitgave opent met het verhaal van Petra Benjamins die als kind de oorlog in Apeldoorn meemaakte. Daarna volgt een aantal verhalen van Joodse kinderen in de leeftijd van 6 tot ongeveer 18 jaar.

Met foto’s, illustraties, kaarten van Apeldoorn met daarop aangegeven waar zij woonden en omgevingsinformatie worden de verhalen van de Joodse kinderen in de oorlog naar de belevingswereld van de leerlingen van groep 7 en 8 van de Basisschool gebracht. Elk verhaal sluit af met verdiepingsvragen die ingaan op thema’s als vriendschap, vrijheid, veiligheid en vluchten en die aanzetten tot gesprek tussen de leerlingen onderling en in klassenverband.

De educatieve uitgave werd in ontvangst genomen door de wethouder onderwijs van de gemeente Apeldoorn de heer van den Berge en opperrabbijn Jacobs. Deze beide heren overhandigden op hun beurt de educatieve uitgave aan twee leerlingen van de Anne Frankschool.

In hun toespraak gingen de wethouder en de opperrabbijn in op wat er in de Tweede Wereldoorlog in Apeldoorn is gebeurd met de Joodse medeburgers en gaven daarbij aan dat het nooit te laat is om deze verhalen door te vertellen. De opperrabbijn en de wethouder waren onder de indruk van de verhalen uit de educatieve uitgave en de thema’s die aan de leerlingen worden aangeboden.

De educatieve uitgave is tot stand gekomen door de werkgroep Gedenkstenen Joods Apeldoorn in samenwerking met de Stichting Apeldoornsche Bosch en CODA.

De werkgroep Gedenkstenen Joods Apeldoorn, Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch en CODA houden zich actief bezig met de geschiedenis van de Joodse inwoners van Apeldoorn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurt onder meer met educatieprogramma’s, gastlessen, het boek Hanna’s reis, klassendeelname aan het leggen van gedenkstenen en het bezoeken van het Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch.

Wilt u een exemplaar van de educatieve uitgave bestellen dan kan dat op www.apeldoornschebosch.nl/educatie-primair-onderwijs

Voor meer info over de werkgroep Gedenkstenen Joods Apeldoorn ga naar: gedenkstenen-apeldoorn.nl

Voor meer info over Stichting het Apeldoornsche Bosch ga naar: www.Apeldoornschebosch.nl

Datum: 14 juni 2022
Auteur: Werkgroep Gedenkstenen Apeldoorn
Foto: Bert Huizing
Website: http://www.gedenkstenen-apeldoorn.nl

Dit artikel delen: