MENU
Een bewapende bende voor het huis van evangelist Rani Gupta

Een bewapende bende voor het huis van evangelist Rani Gupta

27 jun

India - Enkele maanden geleden stond midden in de nacht een bende voor het huis van evangelist Rani Gupta (*schuilnaam). Bewapend met messen dreigden ze de deur in te trappen en de evangelist en zijn gezin te vermoorden. De politie moest eraan te pas komen om de rust rondom de woning terug te brengen. De rest van de nacht verbleef Gupta op het politiebureau. De evangelist woont en werkt in een dorp in de Indiase staat Chattisgarh, één van de gevaarlijkste staten voor christenen.

In 2015 kwam Rani Gupta vanuit het hindoeïsme tot bekering. Zijn vader werd ernstig ziek en leek door niemand geholpen te kunnen worden. Totdat de familie in contact werd gebracht met een evangelist. Deze christen bad voor de vader van Sahu, deelde het Evangelie en ging het gezin voor in gebed.

Vanaf die dag verbeterde de gezondheidssituatie van Gupta's vader. Dit wonder bracht een radicale omkeer teweeg in zijn leven. "Na verloop van tijd genas mijn vader helemaal. Daarvóór diende ik de afgoden, maar door deze genezing zag ik dat alleen Jezus geneest en alleen Hij mij verlossen kan."

Gupta werd christen. In 2017 werd hij gedoopt. Een jaar later begon hij kerkdiensten te beleggen in zijn eigen woning. Sindsdien laten zijn hindoeïstische dorpsgenoten hem en zijn gezin niet meer met rust.

In opdracht van de dorpsoudsten wordt Gupta het leven onmogelijk gemaakt. Gupta en zijn gemeenteleden worden in elkaar geslagen. De toegang tot de waterput wordt hen ontzegd. Contact met de pas bekeerde christenen wordt strafbaar.

Sinds voorjaar 2022 ontvangt Gupta via Steun een evangelist praktische en pastorale steun. Dit programma van HVC helpt hem op de been te blijven. Hij kan in het onderhoud van zijn gezin voorzien én hij ontvangt trainingen om zijn werk als evangelist te kunnen doen. Gupta bereidt zich erop voor om ook in de omliggende dorpen de boodschap te brengen van verlossing door Christus alléén.

Andere evangelisten zoals Gupta
In heel India zijn vele evangelisten actief zoals Gupta. Zij staan er alleen voor. Bijna al hun tijd investeren ze in het verspreiden van het Evangelie. Een inkomen voor zichzelf verzamelen kunnen ze daardoor bijna niet. In grote armoede moeten zij, hun gezinnen en hun gemeenteleden het hoofd bieden aan felle tegenwerking.

Concreet zoekt HVC momenteel steun voor een groep van vijftien evangelisten. In de kleine dorpjes middenin de jungle van Odisha, een staat naast Chhattisgarh, doen zij hun werk onder zeer moeilijke omstandigheden, onder grote druk en met gevaar voor eigen leven.

U kunt deze evangelisten via Steun een Evangelist ondersteunen met een maandelijkse toelage die hen in ieder geval boven de armoedegrens brengt. Ook ontvangen de evangelisten hierdoor toerusting en training, zodat ze zich verder kunnen bekwamen in het verspreiden van Gods Woord. Meer informatie: www.hvc.nl

Datum: 27 juni 2022
Auteur: HVC
Foto: © Christelijknieuws
Website: http://www.stichtinghvc.nl/

Dit artikel delen:

Meer nieuws: