MENU
Korach

Korach

02 jul

Column - De eerste hoofdstukken van het boek Numeri (In het Hebreeuws heet het bijbelboek ĎIn de woestijní) gaan over de ordelijke manier waarin de stammen rond Gods Woning gelegerd zijn en hoe het volk in harmonie optrekt, terwijl de wolk voor hen uitgaat.

Maar wanneer ze vanaf hoofdstuk 10 uiteindelijk op weg gaan, gaat er van alles mis. Er wordt geklaagd. Tien van de twaalf spionnen die het land verkennen komen terug met een slechte rapportage. De inname van het land wordt voorlopig afgeblazen. Maar het idee om veertig jaar in de wildernis rond te moeten zwerven wordt niet erg gewaardeerd. En dan ontketenen Korach, een belangrijke Leviet en een aantal mannen van de stam Ruben een opstand. Ze worden daarbij ook nog eens gesteund door 250 vooraanstaande figuren. Ze vinden elkaar in hun klacht tegen het leiderschap van Mozes en Ašron.

Vriendjespolitiek en machtsmisbruik
Die zouden zichzelf een positie hebben verworven, terwijl God toch had gezegd dat heel IsraŽl een volk van priesters zou zijn? Mozes wordt beschuldigd van vriendjespolitiek en machtsmisbruik (een actueel thema). Maar de fout die Korach en zijn aanhangers maken, is dat ze het leiderschap als een soort status zagen. Want achter hun mooie woorden schuilt onvervalste jaloersheid op een positie. De Bijbel laat keer op keer zien dat leiderschap dienend moet zijn. Allereerst aan God, en daarna aan het volk. Niemand, geen priester, profeet of koning staat daarbij boven de wet. Toen Mozes en Ašron dat zelf even vergaten (even verderop in Numeri), werd hen de toegang tot het land ontzegd.
De afloop van het verhaal kennen de meesten wel. Degenen die hun wierookoffer komen brengen worden verteerd door het vuur en de rest van de opstandelingen verdwijnt plotseling onder de grond. Wat een heftig verhaal! Maar ook in onze tijd niet minder actueel.

Politiek in IsraŽl
In de huidige staat IsraŽl rommelt het politiek ook al jaren. De coalitie van Bennett en Lapid die het een tijdje heeft volgehouden was primair gevormd om Benjamin Netanyahu uit te sluiten van regeringsdeelname. Netanyahu streefde op zijn beurt koortsachtig naar de val van de regering Bennett-Lapid, door elk voorstel tot samenwerking te dwarsbomen. Maar het lukte hem niet om een rechts machtsblok te vormen. Zodoende is de afgelopen week na de val van de regering Bennett-Lapid de Knesset ontbonden. YaÔr Lapid is inmiddels de nieuwe (interim) premier tot aan de nieuwe verkiezingen op 1 november a.s.

Opstandige boeren in Nederland
In ons eigen land legden opstandige boeren belangrijke verkeersaders urenlang plat en demonstreerden op ruwe wijze tegen het huidige kabinet. Groot was de woede en het gevoel van onmacht na de presentatie van de stikstof Ďkleurenkaartí van de regering. Ook op vele andere fronten staan Nederlanders tegenover elkaar; de ene crisis lijkt de andere op te volgen. En net als bij IsraŽl in de wildernis, vinden partijen elkaar in de uitsluiting van anderen, maar bieden op die manier geen toekomstperspectief. Is er nog iemand die wijze woorden spreekt om mensen weer bij elkaar te brengen?

Een andere weg
De Bijbel wijst een andere weg. De weg van vertrouwen en dienen(d leiderschap), en hoe lastig kan dat zijn. Maar alleen als mensen elkaar weer kunnen dienen en vertrouwen, is er een weg uit elke impasse, klein of groot. Er is een weg om te gaan. En, de Messias van IsraŽl heeft gezegd dat Hijzelf die Weg Ūs.

Jesaja 11:2, 5
De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.

Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.

Het gedeelte dat deze week in de synagoge wordt gelezen is Korach en beslaat Numeri 16:1Ė18:32.

Door: Sybe de Vos

Foto: Korach, Datan en Abiram en hun gezinnen worden door de aarde verzwolgen, Jan Luyken, 1712 (Bron: Rijksstudio, rijksmuseum.nl)

Datum: 2 juli 2022
Auteur: Sybe de Vos
Foto: © Rijksstudio - rijksmuseum
Website: http://www.sjoeal.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

24 september 2022 Daar staan we dan
17 september 2022 Hoe kom je binnen
10 september 2022 Hoe ben jij onderweg
3 september 2022 Wat jaag jij na
27 augustus 2022 Welke afslag neem je