MENU
Levend water

Levend water

24 jul

Column - Half maart waren we na lange tijd weer eens in Naturzoo Rheine en genoten er van een warme, zonnige dag! Na een tijdje vonden we een gezellig bankje bij een omheining en namen daar een pauze om wat te eten en te drinken. En al gauw kregen we gezelschap van een duif, die bij de gracht landde en daar met verve begon te drinken. Het was echt een mooi gezicht.

Dorst
Het viel me op dat dorst iets moois kan zijn: na een wandeling een lekker kopje koffie of thee, op een mooie zomeravond een lekker koud biertje of een glas wijn - dorst doet ons uitzien naar genot, en een flinke slok water tijdens fysieke arbeid is echt goed voor je. Geen levend wezen kan bestaan zonder te drinken: Mensen, dieren en planten moeten drinken, anders sterven ze.

Bij de put
De Heer Jezus had eens een opmerkelijke ontmoeting in verband met dorst en het verlangen naar water! In Sychar ontmoette Hij een vrouw die naar de put kwam om water te putten tijdens de grootste hitte van de dag. Zij kwam waarschijnlijk op dit tijdstip om niemand anders uit het dorp te ontmoeten, want haar ongebreidelde dorst naar het leven had haar tot een buitenstaander in het dorp gemaakt. En uitgerekend zij wordt door onze Heer om een slok water gevraagd! Dit brengt een interessant gesprek op gang en in de loop daarvan zegt de Heer Jezus tegen haar met betrekking tot het bronwater:

Johannes 4:13-14
"Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven."

Het eerste deel van de zin is nog heel begrijpelijk: geen water in deze wereld lest onze dorst langer dan voor slechts een korte periode, evenmin als alle andere dranken dat doen.

Maar welk water wil Jezus ons dan geven, zodat het een bron van water in ons wordt die opborrelt tot eeuwig leven? Dit water is alleen beschikbaar in een persoonlijke ontmoeting met Hem, onze Heer en Redder! Alleen Jezus zelf is in staat om onze bijna onlesbare dorst naar de volheid van het leven te lessen!

Manfred Siebald
Manfred Siebald, de zanger/liedjesschrijver, verwoordde het zo: "U bent genoeg, Jezus, U bent genoeg. Ons zoeken, ons vragen, ons duwen, ons achtervolgen om een stukje geluk mee naar huis te brengen, bracht ons niets. Wat wij deden, wat wij nalieten, om met beven en met berouw de hemel voor onszelf te ontsluiten, brengt ons niet binnen. Alleen U bent daarvoor genoeg."

Alles achterlaten
Dit zal niet iedereen leuk vinden - maar het is wel de waarheid! Als onze tijd komt om deze wereld te verlaten, moeten we alles achterlaten wat ons hier lief en dierbaar was. Dan kunnen we alleen Jezus meenemen - nee, fout: HIJ neemt ons dan mee, brengt ons naar het Vaderhuis, maar zonder Hem zullen we die bestemming niet bereiken!
De vrouw uit Sychar had alles geprobeerd om "een stukje geluk mee naar huis te nemen" en was daardoor een buitenstaander geworden. Maar nu, in gesprek met Jezus, beseft zij dat er wel degelijk een Man is die haar ongebreidelde honger naar leven kan stillen: HEM, die enige tijd later aan het kruis zou sterven.

Buren
En zij gaat terug naar de stad en verkondigt haar boodschap en opmerkelijk genoeg keren de buren zich niet af, ze luisteren niet alleen naar haar, ze gaan zelfs met haar mee naar de put. Daar luisteren zij weer aandachtig en vragen Jezus nog wat langer te blijven en na een paar dagen zeggen zij tegen de vrouw: "Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Híj werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus." (Johannes 4:41)

Zij hadden het belangrijkste begrepen: Jezus is genoeg om onze dorst in het leven te lessen!

Lars Kruger
Lars Krüger
Lars woont samen met zijn vrouw in Duitsland en is een groot liefhebber van de natuur. Hij is actief in de plaatselijke evangelische gemeente. Regelmatig is Lars met zijn fotocamera te vinden in de natuurgebieden rond zijn woonplaats. Voor christelijknieuws.nl schrijft hij over zijn belevenissen en ervaringen en trekt hij mooie parallellen met gedachten uit de Bijbel. Vertaling artikel: redactie christelijknieuws.nl

Datum: 24 juli 2022
Auteur: Lars Kruger
Foto: © Lars Kruger
Website: http://www.christelijknieuws.nl/larskruger

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

25 september 2022 Meerstemmig
25 september 2022 Voorwaarts
21 september 2022 Herfstgevoel
18 september 2022 Gelijkvormig
14 september 2022 We hebben elkaar nodig