MENU
Moessonmodder in Mumbai

Moessonmodder in Mumbai

11 jul

De Roma in Europa zijn oorspronkelijk afkomstig uit India. In dat land leven nog vele Gypsies, die verwant zijn aan de Roma. Er zijn tal van overeenkomsten te zien tussen deze stammen, zoals de sterke familiebanden en muziek en dans als belangrijkste expressiemiddel. Helaas verkeren de Gypsies in India ook in verbijsterend slechte woonomstandigheden. Al is daar niet de jaarlijks terugkerende winterkou, maar de steeds extremere hitte een groot probleem. Evenals de toenemende moessonregens in de zomermaanden.

Kishan
Kishan Bihar (26) en zijn familie behoren tot de Banjara-gypsy-stam, die in het verleden rondreisde en gebruiksartikelen verhandelde. Maar toen zijn familie nergens meer geld kon verdienen, zijn zij naar de stad Mumbai getrokken om daar te gaan werken in de visafslag. Ze vonden een onderkomen in de sloppenwijk Cuffe Parade; een wirwar van honderden donkere steegjes, met links en rechts kleine hokjes, waarin gezinnen wonen. De ruimtes zijn te klein voor meubels, gezinsleden zitten en slapen op de grond. Op verhogingen wordt wat keukengerei gezet en aan de muren worden tassen met kleding gehangen. Doordat ze de vloeren en wanden beplakken met gekleurd zeil, zien de benauwde ruimtes er toch vrolijk uit. In een hoek staat een jerrycan met water om te drinken en zich te wassen.
Kishan vertelt: “Ondanks de slechte omstandigheden waren mijn ouders dankbaar hier een plek te bemachtigen. Anders hadden ze met de drie kinderen op straat moeten slapen. Ik ben in deze wijk opgegroeid.” Zijn familie is christen en gaat naar de lokale Banjara-kerk. In hun piepkleine kamer houden ze ook bijbelstudie-avonden.

Water
De watervoorziening in de slums van Mumbai is schaars en van zorgwekkende kwaliteit. Hier en daar zie je in een straatje een waterkraan, waar tientallen families gebruik van moeten maken. Slechts een paar uur in de ochtend stroomt er water uit. Het is dan de vraag of het drinkbaar is; geregeld zitten er scheuren in de leidingen, waardoor er straatvuil in terecht komt, met alle gevolgen van dien.
Daarnaast zijn er heel weinig openbare toiletten; slechts één toilet op de duizend mensen. De meesten doen hun behoeften op de naastgelegen afvalbelt. Maar het rampzaligst zijn de jaarlijkse overstromingen van het stuk grond door de hevige moessonregens. Het water kan er tegenwoordig wel zo’n 1,5 meter stijgen. Het loopt dan de kronkelige steegjes en de kleine woningen binnen. Bewoners kunnen geen kant op. Zij leggen hun karige bezittingen op een zo hoog mogelijke plaats en zijn gedwongen in de ziekmakende modder te slapen. Infectieziekten en kindersterfte komen veelvuldig voor.

Hoog en droog
Wie het zich kan permitteren koopt een ijzeren ladder en creëert een plek op een hoger gelegen verdieping. Zoals de familie van Kishan. Zijn ouders hebben beiden vast werk in de vishandel gevonden en verdienen er een karig inkomen. Zij zijn blij dat zij met hun gezin letterlijk hoog en droog zitten. Al is het niet ongevaarlijk om via de ladder en een betonnen overloopje hun woonruimte te bereiken. Maar dat weerhoudt hun mede-christenen niet naar de bijbelstudies te komen.
Toen hij nog kind was kreeg Kishan ook kans om deel te nemen aan het Banjara-kidsproject, waar hij leerde lezen en schrijven en support kreeg om naar school te gaan. Daarna kon hij doorleren voor onderwijzer. Sinds kort geeft Kishan les aan Banjara-gypsy-kinderen in zijn sloppenwijk, omdat hij als geen ander het belang van scholing inziet. Bovendien werpt hij zich op als sportleraar, en geeft op zaterdag zowel jongens als meisjes voetbaltraining! Dat is een geweldige uitlaatklep voor de kinderen, die hun leven grotendeels in de sombere slum doorbrengen. Zij blijken enthousiast en getalenteerd. Het is Kishans droom sponsoring te krijgen om de voetbalteams naar een steeds hoger niveau te kunnen brengen.

Onderwijs, kerk en werk
Veel Banjara-gypsies zijn analfabeet en hebben daardoor geen kans om een goed betaalde baan te vinden. Daarom is het van het grootste belang dat hun kinderen onderwijs gaan volgen. De projectpartner van Christian Roma Support (CRS) heeft onder andere Kidsprojecten opgezet, om kinderen de noodzakelijke basisvaardigheden aan te leren, hen goed voedsel te geven en hen te helpen naar school te gaan. Daarnaast organiseren zij alfabetiseringscursussen en computertrainingen. Er zijn al tientallen Banjara-kerkjes opgericht, en er wordt geïnvesteerd in startende Banjara-ondernemers. Steeds meer gezinnen zien kans een kleine onderneming te starten en zo in eigen onderhoud te voorzien.
De Banjara-gypsies krijgen perspectieven om een beter bestaan op te bouwen. Het is ons streven, dat zij ondanks de steeds heviger moessonregens, zich letterlijk en figuurlijk uit de bagger omhoog zullen weten te werken.

Datum: 11 juli 2022
Auteur: Christian Roma Support - CRS
Foto: Christian Roma Support - CRS
Website: http://www.christianromasupport.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: