MENU
Leven met beperking

Leven met beperking

24 jul

Column: Leven met een lichamelijke en/of psychische beperking kan heel zwaar zijn. Deze column gaat over een beperking in het kennen/weten.

Te wonderbaar, te hoog, ik kan het niet bereiken
Nadat David in Psalm 139 gezegd heeft: “Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, U weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt Uw hand op mij.” Hij vervolgt met “Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij.”
Deze column wil ik schrijven tegen de achtergrond van deze laatst geciteerde woorden uit Psalm 139. Volgens de Blue Letter Bible kan het Hebreeuws ook vertaald worden door “Dergelijke kennis is te wonderbaar voor mij; het is hoog. Ik kan het niet bereiken.” Vanuit deze woorden kijk ik op een persoonlijke manier naar schepping en evolutie. Een gewaagde onderneming voor een ‘gewone’ christen zonder wetenschappelijke opleiding en (dus) geen kenner van dit dossier.

Opa waarom geloof je?
De directe aanleiding tot het schrijven van deze column was een vraag van mijn kleindochter: “Opa, waarom geloof jij in de schepping en niet in de evolutie?” Een goeie vraag van een pientere jongedame, die meer over evolutie kan vertellen dan haar opa.

Te klein geloof
Ik heb haar het volgende simpele, maar eerlijke antwoord gegeven: “Omdat mijn geloof te klein is om in de evolutietheorie te kunnen geloven en ik wel kan geloven in een God die almachtig is.” Dit vraagt uiteraard om een nadere toelichting. En daarbij maak ik ‘misbruik’ van het geciteerde bijbelvers. Ik haal dat bijbelvers uit zijn context en plaats het tegen de achtergrond van de beantwoording van de vraag waarom ik niet in de evolutietheorie geloof, maar wel in de schepping door God.

Evolutie
De verantwoording van mijn keuze is eigenlijk heel simpel. Mijn geloof is te klein om in de evolutietheorie te kunnen geloven. Ook al zou ik dat willen, dan nog kan ik niet geloven dat al het mooie wat ik om mij heen zie (en waarvan de wetenschappers nog lang niet alles kunnen verklaren) uit een ongecontroleerde oerknal is ontstaan. De mens, de flora en de fauna zouden zijn ontstaan uit een oerknal en in de loop van 13,8 miljard jaren zijn ‘gegroeid’ tot zoveel moois? Nee, dat wil er bij mij niet in. Het begrijpen van de evolutietheorie is mij te wonderbaar. Daar kan ik niet bij.

Schepping
Als je moet kiezen tussen evolutie of schepping, dan blijft de schepping over. Kan ik daar dan wel in geloven? Kan ik geloven in het bestaan van een God die dit alles heeft gemaakt? Ja, dat kan ik, want dat is dezelfde God die ik als christen door het geloof in het verlossingswerk van de Heere Jezus mijn Vader mag noemen. Die mij nabij is gekomen. Dat geloof is mij ook wonderbaar. Daarin zijn ook veel items waar ik met mijn verstand niet bij kan. Ik kan veel niet verklaren en toch geloof ik van harte dat het waar is. Met datzelfde geloof geloof ik dat God almachtig is (één van zijn Hebreeuwse namen is El Sjaddaj = God Almachtig). Hoe Hij de schepping precies tot stand heeft gebracht weet ik niet, maar ik geloof dat Hij het kan. Ook dat geloof is mij (te) wonderbaar. Ik kan er niet bij.

Aanbidding
Maar hier stopt het voor mij als christen niet. Kijkend naar de schepping en alles wat daarbij hoort kom ik tot een diepe verwondering en die verwondering leidt tot aanbidding van God als schepper van al dit mooie. Als boswachter kom ik soms al wandelend en genietend niet verder en stop ik midden op een pad in een natuurgebied. Ik hef mijn handen op en prevel de woorden: “God, ik wil U eerst bedanken voor al dit mooie dat U hebt gemaakt. U komt hiervoor alle lof toe!”

Het geloof aanbidt en buigt zich neer.

Willem van Leiden

PS:
Deze column is een persoonlijk getuigenis en heeft niet de intentie kritiek te leveren op medegelovigen die een ander inzicht hebben.

Datum: 24 juli 2022
Auteur: Willem van Leiden
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christelijknieuws.nl/willemvanleiden

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

25 september 2022 Meerstemmig
25 september 2022 Voorwaarts
21 september 2022 Herfstgevoel
18 september 2022 Gelijkvormig
14 september 2022 We hebben elkaar nodig