MENU
Dichtbij de hemel

Dichtbij de hemel

03 dec

Column - Jacob trekt weg uit Kanaän. Hij hoopt tijdelijk onderdak te vinden bij de familie van zijn moeder. Maar hij is ook op zoek naar een vrouw. Maar, voordat hij de landsgrenzen overgaat, brengt hij de nacht onder de open hemel door…

De zon is ondergegaan. Hij komt op een plek waar hij kan slapen. Maar het is niet zomaar een plek. In een droom ziet hij een soort trap. Langs de trap gaan engelen omhoog en naar beneden. En dan ziet Jacob de God van zijn vader Isaak en zijn grootvader Abraham boven zich. Ontzagwekkend!

De Eeuwige verzekert hem dat hij het land waar hij nu als vluchteling ligt te slapen als erfdeel zal krijgen. En deze God zal hem altijd nabij zijn, bij al zijn avonturen… En de jongste zoon van Isaak en Rebekka beleeft er genoeg. Hij werkt zeven jaar om een vrouw en krijgt er tenslotte vier.

Zijn verblijf bij oom Laban duurt uiteindelijk twintig jaar. Na al die jaren van moeizaam werken heeft hij elf zoons en een dochter, een eigen veestapel, dienstpersoneel en meer. Dat geeft op den duur scheve ogen bij Laban en zijn zonen. Maar dan laat God hem weten dat het tijd wordt om terug te gaan naar Kanaän. Er is alleen één probleem: Laban zal hem niet zonder meer laten gaan.

Door alle eeuwen heen heeft de terugkeer van Israël naar ‘Kanaän’ onder druk gestaan. Zeker ook in onze tijd. Zo stemde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties afgelopen woensdag voor de formele erkenning van de ‘Nakba’ (Arabisch voor ‘ramp’). Zo wordt de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog van 1948 door Palestijnse Arabieren namelijk omschreven. De herdenking van de ‘Nakba’ zou op 15 mei 2023 op hoog niveau moeten plaatsvinden. De erkenning is een overwinning voor pro-Palestijnse activisten, maar brengt tegelijkertijd de oprichting van de Joodse staat in diskrediet. Zelfs Israëls ‘nieuwe vrienden’, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, steunden de resolutie. Zo wordt de Israëlhaat in de VN blijkbaar naar het volgende ‘level’ gestuwd.

Maar ook in Israël zelf staat de terugkeer onder druk. Er wordt in de media al druk gespeculeerd over de mogelijke aanpassing van de ‘Wet op de Terugkeer’, die de nieuwe regering onder leiding van Benjamin Netanyahu zou voorstaan. Mensen met maar één Joodse grootouder, of zij die volgens niet orthodox-Joodse halacha zijn ‘uitgekomen’ als Jood, kunnen dan geen aanspraak meer maken op deze wet. Daarmee zou met de traditie van de eerste Zionisten worden gebroken. Zij namen de zogenaamde ‘Neurenberger rassenwetten’ als uitgangspunt: wie door de Nazi’s als Jood werden aangemerkt, kwamen ook in aanmerking op de Wet op Terugkeer.

Ook Messiaanse leiders in Israël maken zich zorgen over de nieuwe ontwikkelingen. Het zou voor Messiasbelijdende Joden weleens lastiger kunnen worden om aliya te maken als deze en andere wetten worden aangescherpt. Anderen zijn bang dat Israël langzaam verandert van een Joodse staat in een land waar het orthodoxe Jodendom het alleenrecht heeft. Netanyahu heeft bij het vormen van een regeringscoalitie de steun van de rechtse en religieuze partijen hard nodig. Toch verklaarde hij niet toe te staan ‘dat Israël geregeerd wordt door de Talmoed’. De Jerusalem Post meldde dat hij de details van de onderhandelingen persoonlijk afhandelt en dat zijn Likud-partijgenoten aan de zijlijn afwachten wie welk ministerie of portefeuille zal verwerven.

Toch weet Jacob zich los te scheuren van het strenge regime van zijn oom. Na twintig jaar ballingschap temidden van een afgodische wereld keert hij terug naar het land dat hem beloofd is. En wéér is daar die verbinding van hemel en aarde. Een dubbelleger van engelen ontmoet hem en zijn gezin op hun weg. Ze zijn thuisgekomen.

Hoeveel mensen zijn eigenlijk niet op zoek naar een verbinding met het hemelse, maar kunnen het niet vinden? Velen zoeken het in allerlei aardse en spirituele dingen die op de lange duur geen echte vrede opleveren. Maar, wanneer je echt zoekt…
Ongeveer tweeduizend jaar geleden ging in datzelfde ‘Kanaän’ een verre Nazaat van Jacob verkondigend en genezend rond. En Hij verklaarde zelf de verbinding tussen hemel en aarde te zijn. Dichterbij de hemel kun je niet komen…
‘Amen, amen, zeg ik je: jullie zullen de hemel geopend zien met de engelen Gods opklimmend en neerdalend op de Zoon des mensen!
(Johannes 1:52)

Sybe de Vos

Het gedeelte dat deze week in de synagoge wordt gelezen is ‘Wajetsee’ (En hij trok uit) en beslaat Genesis 28:10-32:2. Tekst & illustratie © Sybe de Vos | 3 december 2022.

Datum: 3 december 2022
Auteur: Sybe de Vos
Foto: © Sybe de Vos
Website: http://www.sjoeal.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

4 februari 2023 Sterk in Zijn macht
28 januari 2023 Finale confrontatie
21 januari 2023 Hij is erbij
14 januari 2023 What’s in a name
7 januari 2023 Gekist in Egypte

Meer nieuws:

Gevonden
29 jan

Gevonden meer

Collecte
13 jan

Collecte meer