MENU
Betekenis Pinksteren bij bevolking onbekend

Betekenis Pinksteren bij bevolking onbekend

31 mei

Barneveld – Bij bijna 58 % van de Nederlandse bevolking is de betekenis van Pinksteren onbekend. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 8.000 geënquêteerden via de site www.watgelooftu.nl.

Met Pinksteren denkt men aan een extra vrij dag (18,7%), het begin van de lente (6,7%) of aan niets in het bijzonder (10,4 %). Meer dan 42 % denkt bij Pinksteren aan de uitstorting van de Heilige Geest.

In het Darwin jaar vroegen wij ook naar de bekendheid van Charles Darwin. Maar liefst 20 % wist niet wie hij was. 23 % gaf een fout antwoord en 57 % het juiste antwoord. Het jaar 2009 is ook het Calvijn jaar. Opmerkelijk is dat Johannes Calvijn bekender is dan Darwin. 62 % wist dat hij een theoloog en reformator uit de 16e eeuw was. 26 % van de christenen gaven een verkeerd antwoord of wisten het niet.

Uit de enquête blijkt verder dat maar liefst 41,6% van de respondenten in de loop van de tijd de kerk heeft verlaten. Opvallend is dat 22,7 % hiervan geen persoonlijke of inhoudelijke reden aanvoert om niet meer naar de kerk te gaan. De reden die ze aanvoeren is dat je kunt geloven zonder lid te zijn van een kerk. Van deze groep zegt 39,3 % dat ze nog christen zijn. Circa 24 % ging om persoonlijke redenen (groepjescultuur, niet bijhoren, vervelende ervaringen, problemen) van de kerk af. Terwijl 18,8 % meer inhoudelijke redenen (kerkdienst niet meer boeiend, missen diepgang, andere mening en visie) aangaven waarom ze geen lid meer van de kerk wilden blijven. Tenslotte gaven 9,5 % van de respondenten de regeltjes en gedragscode als reden aan en 7,8 % manipulatie door kerkleiders.

Een kleine meerderheid van 51 % gelooft in het bestaan van God. Maar liefst 29 % weet het niet zeker. Terwijl bijna 20 % Met Pinksteren denkt men aan een extra vrij dag (18,7%), het begin van de lente (6,7%) of aan niets in het bijzonder (10,4 %). Meer dan 42 % denkt bij Pinksteren aan de uitstorting van de Heilige Geest.

overtuigd is dat er geen God bestaat. Slechts 16,6 % beschouwt zichzelf nog zeer actief in het geloof. 59 % komt nooit meer in een kerk. 30 % noemt zichzelf geen gelovig persoon. 43 % noemt zich christelijk.

Deelnemers aan de enquête op de site www.watgelooftu.nl ontvangen op verzoek een samenvatting van de resultaten van het onderzoek.

Datum: 31 mei 2009
Website: http://www.watgelooftu.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: