MENU
Tiental van Geke viert 30 jarig bestaan

Tiental van Geke viert 30 jarig bestaan

29 jan

Het dertig jarig bestaan van de Urker Zangschool Geke’s Tiental o.l.v. Geke van der Sloot wordt gevierd met een voorjaarsconcert op zaterdag 26 maart 2011 om 19.30 in de Urker Bethelkerk. Tevens wordt dan 25 jaar samenwerking met de bekende musicus Benny Ludemann gevierd en is het ook 25 jaar geleden dat de eerste studio opname “zingen maakt blij” op band verscheen en deze avond op cd wordt uitgebracht.

Het schoolkoor van Zangschool Geke`s Tiental o.l.v. Geke van der Sloot treedt binnenkort a.s. drie maal in het land op:
- Lelystad, zondag 27 februari 2011. Medewerking aan een zangdienst in de Ontmoetingskerk, Schor 4, 8224 CM. Aanvang 19.00 uur.
- Sellingen, zaterdag 12 maart 2011. Medewerking aan het jubileumconcert van Dameskoor “Animamea” in de Hervormde kerk, Torenstraat 9551 BK. Aanvang 19.30 uur.
- Urk, zaterdag 26 maart 2011, Jubileum 30 jaar Geke’s Tiental gevierd met een concert in de Bethelkerk,Wijk 3-3,Urk.Kaartverkoop: Boekhandel Koster-Handelskade 8,
8321 KB Urk. Tel: 0527- 688080.

Aan het jubileumconcert in de Urker Bethelkerk op zaterdag 26 maart 2011 werken mee: Marco Bakker, bariton; Benny Ludemann, gitaar, mandoline en fluit; Jacob Schenk, orgel en drie koren van Geke’s Tiental, opleidingskoor, schoolkoor en oudleerlingen koor. Kaarten kunnen besteld worden via Stichting Zangschool Geke’s Tiental, Postbus 175, 8320 AD Urk, telefoon: 0527 – 681205 of via de site www.gekestiental.nl .

De afgelopen dertig jaar heeft de leidster, Geke van der Sloot, ruim 8000 zanglessen gegeven aan honderden kinderen uit Urk en omgeving. Inmiddels zijn er 10 cd’s uitgebracht met een zeer gevarieerd repertoire waarbij zowel Geke als haar leerlingen solo zingen. De meeste muziek en arrangementen schrijft Geke zelf. De cd’s worden overal in Nederland en zelfs ver daarbuiten verkocht. Bij de zangschool leren de kinderen op Geke’s geheel eigen wijze zingen. Op niveau, want kwaliteit staat altijd bovenaan. Volgens Geke kan ieder kind leren zingen. Geke vraagt van haar leerlingen toewijding, doorzettingsvermogen en discipline en probeert met haar zangschool het schoolvak muziek weer terug in het basisonderwijs te krijgen. Dit schoolvak is jaren geleden verdwenen uit het basisonderwijs, waardoor het met de kwaliteit van zang in Nederland niet best gesteld is. Geke probeert op haar eigen manier dit tij te keren (zonder subsidie) en probeert al vele jaren de noodzaak van het schoolvak muziek op de politieke agenda te krijgen. Er zijn in de afgelopen dertig jaar honderden optredens in heel Nederland gegeven. Voor al deze activiteiten heeft Geke inmiddels verschillende onderscheidingen ontvangen.

Comité van aanbeveling:
Marco Bakker, bariton /operazanger, Vreeland,
A. P. Buys, oud-burgemeester, Urk,
C. J. Dekker, huisarts, Urk,
L. La Rivière, voorzitter Kunstenbond CNV
Prof. Dr. B. Smalhout, arts / publicist, Bosch en Duin.

“Een bijzondere groep”
Dergelijke uitspraken kun je opvangen uit het publiek als Geke van der Sloot ergens in ons land met haar koor een optreden heeft gegeven. Ze is daar in 1980 mee begonnen en ze deed het al honderden keren. Er waren ook diverse televisieoptredens. Het bijzondere van deze groep is de zuivere kinderzang, die doet vermoeden, dat streven naar perfectionisme de leidster niet vreemd is. Ook werden er cd’s uitgebracht die na de optredens worden verkocht.

Leerlingen van de eerste Urker zangschool
Deze groep, Geke’s Tiental, is het schoolkoor van de gelijknamige zangschool. De leerlingen hebben de leeftijd van zes tot twaalf jaar. Ze wonen op Urk of in de Noordoostpolder. Geke is de lerares. Omdat de leerlingen in groepen en daarnaast ook individueel zangles krijgen, moet hun aantal beperkt worden tot twintig. Ze geeft les van maandag tot en met zaterdag van zes uur tot half acht. Elke leerling heeft zijn eigen lesrooster. De tien meest gevorderde leerlingen vormen het schoolkoor. De overigen zijn in opleiding. Ieder jaar vertrekken de oudste koorleden en opleidingskinderen nemen dan hun plaatsen in. De opleidingsgroep wordt dan weer aangevuld met nieuwe leerlingen. Er is dus altijd doorstroming.

Géén school voor de Urker elite
Er zijn mensen die denken, dat het om een school voor hoogbegaafde kinderen gaat. Dat is onjuist gedacht! Geke doet niet aan talentenjacht. Deze school is bedoeld voor kinderen die willen leren zingen en niet voor kinderen die met de kunst zijn geboren. Geke is van mening, dat ieder kind kan leren zingen en daarom wordt in principe ieder kind, dat wordt aangemeld, aangenomen. De kinderen ervaren tijdens de lessen, dat je met ijverig werken veel kunt bereiken. De belangrijkste toelatingsvoorwaarde is: Beloven dat je trouw op de les komt.

Zang en muziek behoren tot de goede gaven die wij van God, onze Schepper, hebben ontvangen. We zullen deze gaven goed moeten gebruiken. Zangonderwijs kan een belangrijke bijdrage leveren aan de culturele - en de godsdienstige vorming. Lang geleden was zingen dan ook een volwaardig schoolvak. In de laatste decennia is ons onderwijs vernieuwd. Als men nu over onderwijs hoort spreken gaat het over het behalen van scores, meetbare resultaten, in de vakken rekenen en taal. Een school krijgt nu iets van een onderneming. Een onderneming maakt winst en een school behaalt scores. Het vak zangonderwijs doet aan die strijd om hoge scores te behalen niet mee. En zo zijn we naar een situatie gegroeid waarin zangonderwijs niet meer in tel is. Geke van der Sloot deelt deze nieuwe visie op onderwijs niet. Zij blijft de school nog steeds zien als een pedagogische instelling. In het onderwijs behoort het te gaan om de vorming van de jeugd en voor die vorming zijn alle schoolvakken belangrijk.

Het verschil tussen een zangkoor en een zangschool
Een koordirigent ziet zijn groep zangers als een eenheid. Of de groep veel of weinig leden telt doet niet terzake. Hij werkt één avond per week met zijn groep. De leidster van onze school gaat niet uit van de groep, maar van de individuele zanger. Haar visie op koorzang is: “Als je tot goede koorzang wilt komen, moet je ieder koorlid zangles geven”. En dat doet ze. Ieder kind vraagt tijd. En zo werd haar koor een school. Er zijn legio zangkoren en weinig zangscholen, want een zangschool heeft subsidie nodig. De gemeente Urk laat het echter afweten. De zangschool krijgt géén subsidie. De school probeert nu te overleven met de inkomsten uit: lesgeld, donaties, optredens en verkopen. Dat is geen simpele opgave!

De Vriendenclub Geke’s Tiental
Er is een groep donateurs, de “Vriendenclub Geke’s Tiental”, die met een jaarlijkse bijdrage de school ondersteunt. Deze donateurs ontvangen jaarlijks per brief informatie over de zangschool. De donaties zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelastingbelasting, omdat Geke’s Tiental staat geregistreerd als ANBI, goed doel.

Repertoire, publiek en optredens
Geke’s Tiental heeft een eigen repertoire. Het bestaat uit: kinderliederen, cultuurliederen en klassieke muziek Het is afgestemd op een breed publiek. De leidster is altijd bezig met vernieuwing van het repertoire. Er is bij een optreden altijd solozang, zowel van de leidster als van de kinderen. Overal waar de christelijke identiteit van het koor wordt gerespecteerd kan worden opgetreden. De vrije zaterdag heeft de voorkeur. Op zondag (middag of avond) wordt medewerking verleend aan kerkdiensten. In de schoolvakanties kan niet worden opgetreden.

Geke van der Sloot
Geke (1964) zong als kind, op haar kamer, iedere dag. Zij wilde later met kinderen zingen. Ze was ontstemd over het feit, dat aan haar mooie rapportcijfer voor zingen geen enkele waarde werd toegekend. Ze richtte toen ze zestien was een kinderkoor op en ze nam zelf zangles. Maria Pluister, haar zangpedagoog, heeft haar gevormd. Daarnaast deed ze de PABO en ze behaalde ook het diploma “Muziek basisonderwijs”. Geke deed de ontdekking, dat je een kind kunt leren zingen, zoals je het ook leert lezen en schrijven. Dat fascineerde haar. Ze ontwikkelde haar eigen methode voor zangonderwijs. En zo ontstond haar zangschool als product van haar muzikaliteit en haar pedagogisch talent. Ze is idealist. Haar missie is strijden voor “eerherstel van de kinderzang”. Economisch denken is haar vreemd. Ze werkt plm. dertig uur per week voor haar school, zonder salaris, want het leiden van deze zangschool is vrijwilligerswerk. Ze heeft daarnaast nog een deelbetrekking aan een ZMLK-school. Bij haar koperen jubileum ontving ze van de Kunstenbond CNV een oorkonde “voor het innoverende werk dat door haar werd verricht op het gebied van muzikale vorming van kinderen”. In 1996 ontving ze van maatschappij Eurosound een gouden cd. Bij haar zilveren jubileum ontving zij een koninklijke onderscheiding, een platina cd en een Comité van aanbeveling.

Benny Ludemann
Als Geke moet optreden begeleidt ze zelf haar koor met een gitaar. Ideaal is echter, dat ze net als iedere andere dirigent over een begeleider kan beschikken Vooral als ze een cd maakt is dat nodig. Ze zocht de beste die er was. Die heeft ze gevonden in Benny Ludemann(1942), een meester op gitaar, mandoline, banjo en fluit en een bekende verschijning in onze grote concertzalen. Hij studeerde aan de conservatoria van Tilburg en Amsterdam. Hij heeft in de muziekwereld een enorme staat van dienst. Bij het brede publiek is hij vooral bekend geworden als begeleider van Toon Hermans. Hij doceerde aan conservatoria, maar hij kan ook met kinderen werken. De manier waarop Geke met kinderen werkt sprak hem aan. Vandaar deze samenwerking. Bij alle cd’s van Geke deed hij de begeleiding en schreef hij ook de arrangementen. Als zijn agenda het toelaat is hij bereid om mee te werken aan een optreden.

Datum: 29 januari 2011
Website: http://www.gekestiental.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: