MENU
Hulporganisatie Dorcas ziet groei inkomsten

Hulporganisatie Dorcas ziet groei inkomsten

27 mei

Hulporganisatie Dorcas blikt dankbaar terug op 2011. Dit valt te lezen in het jaarverslag over 2011. De inkomsten, beschikbaar voor de doelstelling, stegen ondanks de economische crisis naar 19,6 miljoen euro, een lichte stijging ten opzichte van 2010. De kosten bleven binnen de begroting. De kosten voor eigen fondsenwerving bleven met 10,4 procent keurig binnen de CBF-norm van 25 procent.

‘Wanneer wij denken aan al die mensen die door hun inspanningen deze hulp mogelijk hebben gemaakt, voelen wij ons rijk gezegend’, aldus Peter Goudkamp, directeur van Dorcas. ‘Tientallen werkgroepen in Nederland, betrokken kerkleden, vrijwillige chauffeurs die hulpgoederen naar Oost-Europa brengen, scholen die geld inzamelen, vrijwilligers die werken in de winkels, het is overweldigend dat al deze vrijwilligers zich inzetten met het ene doel voor ogen dat ons allemaal verbindt: het helpen van onze medemensen.’

Het jaarverslag geeft een uitgebreid beeld van uitgevoerde projecten, fondsenwervende acties, logistiek, kwaliteitsbeheer en natuurlijk de cijfers over 2011. Een belangrijk onderwerp voor Dorcas in 2011 was de integratie van Dorcas Aid International en Dorcas Hulp Nederland. Deze integratie is in 2010 voorbereid, in 2011 doorgezet en begin 2012 afgerond. Daarnaast is een gezamenlijk Strategisch Plan opgesteld voor de jaren 2012 tot en met 2016. Hierin zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en fondsenwerving ambitieuze doelen gesteld. Dorcas is dankbaar voor ruim 19 miljoen euro aan inkomsten die met name door fondsenwervende activiteiten en de inzet van duizenden vrijwilligers is binnengekomen. Hiermee kon Dorcas samen met haar lokale partners in de projectlanden een groot aantal programma’s financieren.

Dorcas ziet transparantie als een belangrijke voorwaarde voor een goede verstandhouding tussen donateurs en de organisatie. Vandaar ook dat zij veel aandacht besteedt aan een inhoudelijk en transparant jaarverslag. Het jaarverslag is elk jaar te downloaden op www.dorcas.nl/jaarverslag. Dorcas zal het jaarverslag ook dit jaar indienen voor beoordeling door de organisatie van de Transparant Prijs. In de categorie van grote instellingen behaalde Dorcas in 2011 met een 7,9 een zevende plaats. In totaal hadden 201 goede doelen hun jaarverslag ingezonden.

Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp die in twintig landen in Oost-Europa en Afrika 180 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt, geïnspireerd door Mattheüs 25, de allerarmsten in de wereld en werkt bij voorkeur met lokale partners, zoals plaatselijke kerken of organisaties. Tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en giftengevers zijn bij Dorcas betrokken.

Datum: 27 mei 2012
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Copyright: christelijknieuws.nl
Website: http://www.dorcas.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: