MENU
Landelijke Themazondag Christen-zijn op je werk

Landelijke Themazondag Christen-zijn op je werk

10 sep

Voor het vierde achtereenvolgende jaar komt er een Landelijke Themazondag Christen-zijn op je werk. Dit jaar op DV 10 november. Op deze manier komt er opnieuw aandacht voor de uitdagende vraag hoe je op een goede manier christen kunt zijn op je werk. Aan alle kerken en gemeenten wordt gevraagd op die zondag (of op een andere datum als dat beter schikt) daarbij stil te staan en daarover te preken.

Ook in 2010, 2011 en 2012 was deze themazondag er. Toen registreerden zich 22, 38 resp. 24 kerken en gemeenten als deelnemer en de meeste kerkgangers reageerden enthousiast. Dit jaar wordt gerekend op een grotere deelname. Het draagvlak voor dit initiatief is sterk vergroot: inmiddels 19 organisaties steunen het.

Gelovigen zijn een groot deel van hun leven bezig met werk. Velen hebben een zekere ‘verlegenheid’ met dit thema, en leven in twee werelden: die van ‘de kerk’ en die van ‘het werk’. Zij hebben daarbij allerlei vragen m.b.t. de relatie tussen geloof en werk. Spreekt de Bijbel hierover en hoe dan? Is werk een zegen of een vloek? Is er iets te zeggen over de inhoud van het werk, de manier waarop het werk verricht wordt, de houding t.o.v. anderen, de (on)mogelijkheden om je geloof te belijden en/of te verkondigen, enz. En hoe kun je christen-zijn op je werk, moet je daar evangeliseren of juist niet, kun je samen met collega’s bidden?

Allemaal vragen die bewust of onbewust een rol spelen in het leven van de gelovige werknemer en werkgever.

In de week voorafgaand aan deze themazondag wordt er op woensdag 6 november 2013 in veel kerken dank uitgesproken naar God op de ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. Daarom wordt juist op de zondag direct na Dankdag de relatie tussen geloof en werk centraal gesteld.

Voor diegenen die op zondag tijdens de diensten aandacht willen besteden aan het thema ‘Christen- zijn op je werk’ is er een speciale informatieve website www.christenzijnopjewerk.nl ingericht met o.a. te gebruiken preekschetsen, toespraken, Bijbelteksten, liederen en verdiepende literatuur(verwijzingen). Diverse sprekers hebben hun medewerking toegezegd. Op die website kan men zich ook vrijblijvend aanmelden om mee te doen.

Via een hiervoor ontwikkelde enquête kun je van tevoren onderzoek doen naar de stand van zaken in je eigen kerk: hoe beleven gemeenteleden hun christen-zijn op hun werk? De resultaten zijn weer te gebruiken in de preek.

Om met elkaar verder te komen is allerlei materiaal beschikbaar voor kringen en gespreksgroepen. Zo is er een boekenlijst met ruim 30 Nederlandstalige boeken rond het thema 'Christen-zijn op je werk'. Sommige zijn heel geschikt voor gezamenlijk gebruik.

Met de ervaring van de afgelopen jaren en een groeiend aantal sprekers zijn we in staat om op bijvoorbeeld kerkelijke avonden of ontmoetingsdagen van christennetwerkgroepen specifieke workshops te geven, of de inhoud van een themadag 'Christen-zijn op je werk' te verzorgen. Het gaat om 4 verschillende workshops:

- Christen-zijn op je werk - langs welke meetlat leg ik mijzelf? – over wie wij zijn in Gods licht.
- Druk, druk, druk - wat zegt de Bijbel eigenlijk over onze stressige levenswijze?
- Vredestichter op het werk - hoe kun je in conflictueuze situaties leven vanuit de vrede van God?
- Christen-zijn op je werk - hoe dan? vooral praktische handreikingen, uitgaande van ieders persoonlijke omstandigheden

Dit initiatief wordt ondersteund door inmiddels 19 organisaties: Alpha-cursus Nederland, Bedrijfsgebed, Besturenraad, CBMC, christennetwerk|gmv, CNV, Evangelische Alliantie, ForumC, Geloof in je werk, Geloven op Maandag, GIDSnetwerk, IMPACT Netwerk, Kerygma, Lafjoetoe, Moderne Koningen, New Wine, RMU, SKIN en Willow Creek.

Datum: 10 september 2013
Auteur: Maarten Pijnacker Hordijk
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Copyright: christelijknieuws.nl
Website: http://www.christenzijnopjewerk.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: