MENU
MAF ontvangt Award voor donateurvriendelijkheid

MAF ontvangt Award voor donateurvriendelijkheid

26 sep

Vandaag verscheen het rapport van het Christelijk Charitatief Peil 2013, het tweejaarlijkse onderzoek naar naamsbekendheid, imago van en geefklimaat rond christelijke goede doelen. Voor het eerst werd dit jaar een Award toegekend aan het meest donateurvriendelijke goede doel uit het CCP-onderzoek en de oorkonde ging dit jaar naar MAF Nederland.

In 2012 gaf 96% van de christenen geld aan goede doelen. Twintig procent van de christenen verwacht in 2013 minder geld aan goede doelen te geven dan in 2012. Dat is duidelijk meer dan tijdens de vorige meting in 2011 (12%) De economische crisis heeft tot gevolg dat 45% van de christenen het geefgedrag aanpast door: minder goede doelen steunen (40%), bedrag per goed doel verlagen (42%), stoppen met structurele steun (25%), helemaal stoppen (16%). Net als bij de vorige editie kunnen gezondheidsdoelen en zending & evangelisatie op de grootste bijdrage rekenen. In 2013 vindt men het belangrijker of een organisatie in bezit is van het CBF-keurmerk dan in voorgaande jaren.

De traditionele gezondheidsdoelen, KWF Kankerbestrijding, het Rode Kruis en de Hartstichting zijn ook onder christenen het meest bekend. Van de christelijke goede doelen zijn dat Kerk in Actie, Leger des Heils en Woord & Daad.

Christenen geven het meest aan gezondheidsdoelen. Als 100 euro uitgedeeld mag worden, komt € 32,- terecht bij gezondheidsdoelen, € 22,- bij zending & evangelisatie, € 18,- bij ontwikkelingshulp € 15,- bij natuur & milieu en € 13,- bij maatschappij & welzijn. Zowel bevindelijken, orthodoxen en evangelischen geven het grootste deel van de € 100,- aan zending & evangelisatie. PKN’ers geven het grootste deel aan gezondheidsdoelen. Ook is gevraagd € 100,- euro te verdelen over organisaties die verschillen in identiteit: € 32,- gaat naar organisatie met een duidelijk christelijke identiteit, € 26,- naar organisaties met een christelijke achtergrond en € 42,- naar algemeen/neutrale organisaties.

Benaderd worden via de kerk (72%), via een collecte aan de deur (64%) of een actie van familie of vriend (59%) zijn de meest geliefde manieren om tot een gift aan een goed doel te komen. Hierin verschillen christelijke duidelijk van de gemiddelde Nederlandse donateur. Die heeft voorkeur voor tv-shows, e-mail en collecte aan de deur.
Welke organisatie een gift krijgt wordt voornamelijk bepaald door betrouwbaarheid en professionaliteit van het goede doel. Dit is voor respectievelijk 84% en 70% van de christenen heel belangrijk. Opmerkelijk is de groei van het belang van bezit van het het CBF-keur. Dat is, sinds 2010 gegroeid van 43% naar 67% in 2013. Hier blijkt uit dat er in het geefgedrag structureel een meer kritische houding ten opzichte van goede doelen aan het ontstaan is.

Christenen ervaren de deelnemende goede doelen niet als erg donateurvriendelijk. Score op ‘is zeker donateurvriendelijk’ varieert van 29% tot 42%. Gevraagd naar wat men donateurvriendelijk gedrag vindt,. komen er twee zaken naar voren: als structurele donateur niet altijd acceptgiro’s ontvangen en informeren over wat er met de gift gebeurt.

Deelnemers aan het onderzoek in 2013 waren Zending over Grenzen, Compassion, Vrienden van De Hoop, Wilde Ganzen, Dorcas, Bartimeus, Exodus Nederland, Kerk in Actie, MAF Nederland, Open Doors, Red een Kind, TEAR, Woord en Daad, Wycliffe en ZOA.

Voor het eerst wordt dit jaar de WITh Compliments Award toegekend aan het meest donateurvriendelijke goede doel uit het CCP-onderzoek. De prijs is beschik-baar gesteld door WITh non-profit accountants en werd uitgereikt door de directeur dhr. P. van der Kwaak. De WITh Compliments Award bestaat uit een geldbedrag van € 1.000 en een oorkonde en gaat dit jaar naar MAF Nederland. Open Doors en Compassion eindigden op plek twee en drie.

Het Christelijk Charitatief Peil is een initiatief van Christal en IDD en wordt inhoudelijk begeleid door Kaski, onderzoek en advies over religie en samenleving, te Nijmegen.

Datum: 26 september 2013
Auteur: CCP
Copyright: Christelijknieuws
Website: http://www.christelijkcharitatiefpeil.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: